Artykuł sponsorowany

Bezpieczne wykorzystywanie gazów technicznych od firmy Messer Polska

Bezpieczne wykorzystywanie gazów technicznych od firmy Messer Polska

Tylko odpowiednia wiedza oraz przygotowanie z zakresu obsługi gazów technicznych mogą wyeliminować ewentualne zagrożenia. O bezpieczeństwo swoich klientów dba firma Messer Polska, znajdująca się w Chorzowie, która od 1992 roku na polskim rynku służy im swoim doświadczeniem w tym zakresie. Proponuje nie tylko atestowane produkty, ale również szkolenia i fachowe doradztwo techniczne.

Znajomość gazów i ich właściwości

Gazy techniczne wykorzystuje się w wielu odmiennych branżach. Służą one między innymi do produkcji żywności, jej pakowania, spawania metali, przeprowadzania badań laboratoryjnych, ale również wielu procedur medycznych. Pracownicy konkretnych zakładów przemysłowych muszą zostać przeszkoleni w zakresie wykorzystywania i obsługi zarówno samych butli gazowych, jak i instalacji służących do ich rozprowadzania w obiekcie. Wiele informacji z tym związanych musi przekazać dostawca produktu, firma Messer Polska z Chorzowa. Niemniej jednak producent i jednocześnie dystrybutor idzie o krok dalej, oferując szkolenia poruszające zagadnienia, które dotyczą między innymi: gazów spożywczych, suchego lodu, ciekłego azotu. Należy bowiem pamiętać, że każdy gaz ma inne właściwości, a tym samym generuje inne typy zagrożenia. Ponadto firma Messer Polska gwarantuje pomoc w wyborze odpowiedniego gazu technicznego lub ich mieszaniny do przeznaczenia.

Prawidłowe składowanie butli

Zakup produktów u sprawdzonego źródła, jakim jest Messer Polska to jednak nie wszystko. O bezpieczeństwie decyduje bowiem przestrzeganie zasad, dotyczących odpowiedniego magazynowania butli z gazami technicznymi. Przede wszystkim należy chronić je przed silnym nagrzewaniem się i nie narażać ich na działanie ognia. Butle muszą znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od wszelkich źródeł ciepła. Pojemniki na gazy techniczne muszą być składowane w pozycji stojącej, ewentualnie leżącej, w sposób stabilny, eliminujący możliwość upadku czy przetoczenia się, co mogłoby spowodować uszkodzenie mechaniczne butli. Ponadto magazyn musi być suchy, aby uniknąć korozji i zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.

Sprawna instalacja gazowa

Przestrzeganie wymienionych wyżej warunków, to dopiero połowa sukcesu. Nie można zapominać o utrzymywaniu w dobrym stanie technicznym również całej infrastruktury przemysłowej – instalacji – służącej do transportu gazów technicznych. W tym obszarze także można liczyć na wsparcie ze strony firmy Messer Polska, która poza dostarczaniem produktów, zapewnia także serwis urządzeń zaopatrzeniowych, obejmujący między innymi:

  • doradztwo techniczne przeszkolonego pracownika z odpowiednimi upoważnieniami;
  • weryfikację zgodności urządzeń z obowiązującymi normami;
  • pomoc przy ustaleniu oraz wycenie koniecznych prac modernizacyjnych lub naprawczych.

Co ważne, firma Messer Polska uruchomiła specjalny e-serwis w postaci aplikacji mobilnej dla swoich klientów. Umożliwia to pozostanie w stałym kontakcie z dostawcą, a także ułatwienie na poziomie zarządzania zasobami gazów technicznych oraz ich prawidłowego doboru.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz