Materiał Partnera

Bezpieczne inwestycje w firmie z pomocą firmy Alfa Audit & Advisory

Bezpieczne inwestycje w firmie z pomocą firmy Alfa Audit & Advisory

Rozwój firm nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem zgromadzonych środków na różne cele, najczęściej związane z ich działalnością. Każde takie przedsięwzięcie wymaga odpowiedniego przygotowania wraz z przeprowadzeniem analizy finansowej, pozwalającej oszacować opłacalność podejmowanych działań. W tym właśnie pomagają projekty inwestycyjne oraz wsparcie doradców między innymi z firmy Alfa Audit & Advisory.

Eksperci w dziedzinie doradztwa finansowego

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to ogromne wyzwanie, które wiąże się z wieloma formalnościami. Jednym z najważniejszych aspektów jest dbałość o zachowanie płynności finansowej oraz funkcjonowanie w granicach prawa. Nierzadko jedna nierozważna decyzja może pociągnąć za sobą szereg trudnych do udźwignięcia konsekwencji. Warto zatem w kwestiach finansowo-podatkowych zdać się na rzetelne doradztwo ze strony firmy Alfa Audit & Advisory, której siedziba znajduje się w Warszawie. Powstała ona w 2012 roku, jednak jej właściciele swoje doświadczenie oraz wiedzę w tej dziedzinie zdobywali na długo przed tym. Wszystko dzięki pracy w biurze rachunkowym, a także przodujących firmach audytorskich.

Dzięki temu zgłaszający się klienci na kompleksową obsługę i wsparcie, jeśli chodzi o prowadzenie własnej działalności. Zagadnienia finansowe czy podatkowe to jeden z najtrudniejszych, z jakimi muszą się zmierzyć, zwłaszcza przy planowaniu inwestycji. Takie przedsięwzięcia wymagają odpowiedniego przygotowania i analizy szeregu czynników, które zapewnią bezpieczeństwo podejmowanych działań.

Typy projektów inwestycyjnych

Bez nakreślenia koncepcji lepiej nie decydować się na inwestowanie firmowych środków. Każdy duży wydatek powinien być poprzedzony bowiem skrupulatnym badaniem różnych zagadnień. Projekt inwestycyjny ma stanowić odzwierciedlenie planowanego działania, przedstawiać informacje na temat jego celu, potrzebnych nakładów finansowych, jak i źródeł pozyskania takich środków pieniężnych. W zależności od rodzaju podejmowanych działań potrzebny będzie inny projekt. Dzieli się je na cztery główne typy, czyli:

  • ekspansywne – związane na przykład z ekspansją na nowe rynki, otwarciem kolejnych punktów sprzedaży lub uruchomieniem nowych kanałów dystrybucji;

  • dostosowawcze – tworzone, gdy działalność firmy musi zostać dopasowana do nowych regulacji prawnych;

  • innowacyjne – potrzebne w sytuacji wprowadzania na rynek nowych produktów, usług bądź wdrażania odmiennej technologii produkcji;

  • odtworzeniowe – przygotowywany przy inwestycji mającej zminimalizować koszty i jednocześnie zwiększyć zyski.

Kwestie warte uwzględnienia przy inwestowaniu

Powodzenie inwestycji zależy nie tylko od jego rzetelnego przygotowania planu, ale również nadzorowania poszczególnych etapów jego realizacji. Należy wyznaczyć konkretne osoby do poszczególnych zadań, zadbać o sprawny przepływ informacji, a także przeanalizować ewentualne zagrożenia, przygotowując strategię postępowania w razie ich wystąpienia. Alternatywne rozwiązania są tak samo istotne, jak samo opracowanie budżetu. Jak wskazuje specjalista z firmy Alfa Audit & Advisory w Warszawie:

Dokumentacja finansowa przygotowywana w ramach projektu wraz z ich oceną finansową umożliwia jednocześnie określić ewentualne ryzyko, na jakie jest narażona firma w razie niepowodzenia. Na tej podstawie można stwierdzić, czy dana inwestycja jest opłacalna, czy też nie.

Warto pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z regulowaniem formalności w zakresie księgowości oraz podatków. Skorzystanie ze wsparcia ekspertów daje sposobność do wyboru optymalnych form finansowania przedsięwzięcia oraz jego późniejszego rozliczania przed organami skarbowymi.

Opracowanie:
Warszawa, al. Jana Pawła II 29
tel. 600 362 668
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz