Materiał Partnera

Bezpieczeństwo w transporcie przeprowadzkowym.

Bezpieczeństwo w transporcie przeprowadzkowym.

Świadcząc usługę przeprowadzek, istotnym parametrem jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jest ono w interesie zarówno zlecającego usługę, jak i wykonawcy. Ze względów finansowych, czasowych, a także moralnych, nie może być to zagadnienie bagatelizowane. Straty finansowe mogą dotyczyć obu stron. Każde potknięcie to także opóźnienia czasowe. Przyjrzyjmy się zatem, na czym polega owo bezpieczeństwo i jakich obszarów dotyczy?

W trakcie wykonywania usługi przeprowadzki mamy do czynienia z podstawowymi obszarami bezpieczeństwa:

  • Bezpieczeństwo ludzi w trakcie transportu i przeładunku ręcznego
  • Bezpieczeństwo kierowcy i ludzi w otoczeniu
  • Bezpieczeństwo przewożonego ładunku.

Początkowym i końcowym etapem przeprowadzki jest ręczne załadowanie i rozładowanie przedmiotów. Łączy się ono z poziomym i schodowym transportem ręcznym do i z lokum mieszkalnego czy biurowego.

Bezpieczeństwo ludzi w trakcie transportu i przeładunku ręcznego

Podczas tych prac biorący w nich udział pracownicy narażeni są na upadki przedmiotów na nogi, przewrócenia, przyciśnięcia i przeciążenia. Aby zapobiec przytoczonym problemom, ekipa tragarzy musi być w nienagannej kondycji fizycznej, wypoczęta i bez zażytych środków odurzających. Powinni stosować środki ochrony w postaci antypoślizgowych butów z noskami wzmacnianymi, wygodnego ubrania roboczego, pasów transportowych.

Chwyt przedmiotu powinien być pewny, ergonomiczny, a ilość osób przeznaczonych do transportu adekwatna do przenoszonego przedmiotu – jego wagi, gabarytów i miejsca do poruszania się. Wskazane są przerwy w pracy, ze względu na zmęczenie.

Duże znaczenie w dziedzinie bezpieczeństwa ma sam stan pojazdu, który powinien być nienaganny, wszystko powinno być sprawne a akcesoria bezpieczeństwa niezużyte. Najlepszym rozwiązaniem jest młody tabor, regularnie serwisowany, który zapewniają jedynie sprawdzone, doświadczone firmy, jak chociażby firma Arkadiusz Kulik Usługi Transportowe. Kierowca powinien być wypoczęty, doświadczony i przestrzegać czasu pracy oraz robić wymagane przerwy w prowadzeniu auta. Zlecając usługę przeprowadzki, warto zatem sprawdzić posiadanie przez kierowcę aktualnych zawodowych uprawnień przewozu rzeczy. Wszelkie błędy na tym polu mogą być niebezpieczne nie tyle dla przewożonego ładunku, ile dla innych użytkowników dróg.

Bezpieczeństwo przewożonego ładunku.

W trakcie transportu samochodowego może dojść do uszkodzenia przewożonego ładunku. Aby temu zapobiec, przedmioty muszą być odpowiednio ułożone, ściśle przylegać do siebie i do ścian przestrzeni załadunkowej. Powinno się stosować pasy spinające, przekładki chroniące oraz gumy antypoślizgowe. Ładunek powinien być zakończony specjalną poprzeczką blokującą, antypełzającą.

Firma przewozowa powinna brać odpowiedzialność finansową za przewożony ładunek. Jeżeli nie został on odpowiednio zabezpieczony i opakowany, może ulec uszkodzeniu. Dobra firma legitymuje się również ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika, z którego można skorzystać przy większych stratach.

Warto zatem poza atrakcyjnym kosztem przeprowadzki, omówić kwestię odpowiedzialności finansowej za ewentualne opóźnienia, nieodpowiednie zabezpieczenie rzeczy.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz