Materiał Partnera

Bezpieczeństwo w pracach podwodnych

Bezpieczeństwo w pracach podwodnych

Większość osób uważa nurkowanie przede wszystkim za ciekawe hobby. Jednak środowisko wodne jest również przestrzenią, w której wykonuje się różnego rodzaju prace. Praca pod wodą jest bardzo trudna, wymaga dobrego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Jednocześnie odbywa się z dala od ludzi, którzy w razie potrzeby mogą przyjść z pomocą. Jak zatem zadbać o bezpieczeństwo w pracach podwodnych?

Firmy wykonujące prace podwodne

Za sprawą ciągłego rozwoju gospodarki i technologii coraz częściej zachodzi konieczność wykonywania różnego rodzaju prac podwodnych. Pojawia się na rynku coraz więcej firm, które specjalizują się w tej dziedzinie – a te, które istnieją od dziesięcioleci, jak na przykład gdańska firma Hydromor, cieszy się coraz większym wzięciem. Do najczęściej wykonywanych prac podwodnych zalicza się m.in. układanie pod wodą rurociągów i kabli energetycznych, prace murowe, cięcie i wiercenie konstrukcji stalowych, prace poszukiwawcze i wydobywcze, podwodne betonowanie, prace w zbiornikach w oczyszczalni ścieków oraz  prace w zbiornikach zamkniętych.

Warunki wykonywania prac podwodnych

Wszystkie prace podwodne wykonywane powinny być przy sile wiatru nie większej niż 5 stopni w skali Beauforta i stanie morza nie wyższym niż 3 stopnie oraz przy prędkości prądu wody do 0,5 m/s. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki: dopuszcza się bowiem wykonywanie prac podwodnych w pobliżu mostów, śluz, jazów i w miejscach, gdzie prędkość prądu przekracza 0,5 m/s, ale pod warunkiem, że miejsce pracy nurka jest osłonięte przegrodą. Muszą również istnieć umocowania do niej liny bądź powinny zostać zastosowane inne, skuteczne środki chroniące przed porwaniem przez prąd wody. Wszystkie prace nurek powinien wykonywać w specjalnych szelkach bezpieczeństwa z liną, której drugi koniec musi być zamocowany nad powierzchnią wody.

Rola kierownika

Poza tym przebieg prac podwodnych zawsze planuje się tak, aby ograniczyć do minimum wysiłek i czas pobytu pod wodą. Nad wszystkimi pracami podwodnymi bezpośredni nadzór powinien sprawować kierownik. To bardzo ważne zwłaszcza wówczas, gdy dojdzie do nagłego  pogorszenia się warunków hydrometeorologicznych lub pojawienia się innego zagrożenia. Kierownik ma wtedy obowiązek przerwania wykonywania prac podwodnych i rozpoczęcia wynurzania nurka na powierzchnię wody. W momencie, gdy zajdzie konieczność ratowania życia ludzkiego, kierownik podejmuje decyzję o rozpoczęciu prac podwodnych przy temperaturze powietrza niższej niż 10 stopni Celsjusza lub przy dużym zalodzeniu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz