Artykuł sponsorowany

Bezpieczeństwo korzystania z wind i dźwigów osobowych

Bezpieczeństwo korzystania z wind i dźwigów osobowych

Aby korzystanie z dźwigów i wind osobowych było bezpieczne, niezbędne jest regularne przeprowadzanie przeglądów i prac konserwacyjnych przy dźwigach osobowych. Wykonywanie zaleceń wynikających z przepisów jest nie tylko konieczne w celu uniknięcia kar, ale przede wszystkim po to, by w porę wykryć wszelkie usterki i nieprawidłowości. Dowiedz się więcej o wymaganiach odnośnie konserwacji dźwigów osobowych.

Przepisy dotyczące obsługi i konserwacji urządzeń dźwigowych

Urządzenia techniczne, takie jak dźwigi osobowe i windy, podlegają dozorowi technicznemu. Przepisy, które mówią o zasadach obowiązujących przy eksploatacji, naprawach, modernizacji, konserwacji i przeglądach tych urządzeń, to między innymi:

  • Ustawa o dozorze technicznym;
  • Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
  • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Jak wynika z tych przepisów aby bezpiecznie eksploatować te urządzenia, należy stosować się do odpowiednich instrukcji eksploatacji i użytkować je zgodnie z ich przeznaczeniem. Na podstawie instrukcji eksploatacji powinna być opracowana instrukcja obsługi, która musi znaleźć się wewnątrz kabiny dźwigu osobowego i być dostępna dla osób z niej korzystających.

Obowiązkiem osoby lub instytucji eksploatującej te urządzenia jest zapewnienie właściwej konserwacji urządzeń dźwigowych, na zasadach wynikających z instrukcji eksploatacji, oraz wyżej wymienionych aktów prawnych. Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych dla tych urządzeń także wymienione są w przepisach, a przeglądy kwalifikacyjne wind i dźwigów osobowych powinny być dokonywane w terminach określonych przez producenta urządzenia, nie rzadziej jednak niż zgodnie z rozporządzeniem.

Jakim przeglądom podlegają urządzenia dźwigowe i windy?

Dźwigi i windy osobowe muszą być także poddawane regularnym przeglądom technicznym. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów dotyczących terminowości dokonywania przeglądów technicznych urządzenia jest właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się dźwig osobowy.

Za samo wykonanie przeglądu technicznego windy odpowiedzialna jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Windy osobowe powinny podlegać przeglądowi technicznemu przynajmniej raz w miesiącu. Podczas takiego przeglądu pracownik firmy El-Dźwig z Warszawy przeprowadza bieżące prace konserwacyjne takie jak smarowanie i regulację komponentów dźwigu. Wszelkie działania przeprowadzone w trakcie przeglądu i konserwacji są odpowiednio udokumentowane.

Dodatkowo, przynajmniej raz do roku powinien zostać dokonany kompleksowy przegląd windy i jej generalna rewizja. Natomiast specjalista - inspektor  Urzędu Dozoru Technicznego powinien raz do roku dokładnie ocenić sprawność elementów zapewniających bezpieczeństwo urządzenia i potwierdzić pozytywny wynik tej oceny za pomocą wpisu w książce rewizji windy oraz specjalnej naklejki w kabinie windy, na której określona jest też data kolejnego badania.

Opracowanie:
Warszawa, Czołowa 40U
tel. 501 588 684
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz