Materiał Partnera

Beton polimerowy. Charakterystyka

Beton polimerowy. Charakterystyka

Beton to dziś jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych. Powstaje z połączenia cementu, kruszywa i wody, często również z dodatkami i domieszkami, które nadają betonowi pożądanych cech. Betony wzbogacane dodatkami i domieszkami nazywamy betonami specjalnymi. Należą do nich między innymi: beton jastrychowy, fibrobeton, asfaltobeton, żużlobeton i beton polimerowy. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej betonowi polimerowemu.

Betony polimerowe PCC

Do betonów polimerowych zaliczamy trzy grupy materiałów: betony polimerowo-cementowe (PCC), betony impregnowane polimerami (PIC) i betony żywiczne (PC). To materiały o różnej charakterystyce, dlatego przyjrzymy się im osobno. Betony polimerowo-cementowe są otrzymywane przez dodanie polimeru bezpośrednio do mieszanki betonowej. Dzięki temu mieszanka zyskuje lepszą urabialność (polimery są plastyfikatorami), a beton po związaniu ma zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie. Do grupy betonów polimerowo-cementowych możemy zaliczyć także betony zbrojone włóknami polimerowymi. Rozproszone zbrojenie polimerowe to alternatywa dla włókien stalowych. Dodanie włókien polimerowych powstrzymuje powstawanie rys i pęknięć skurczowych, zwiększa mrozoodporność i poprawiaj odporność na korozję.

Betony polimerowe PIC i PC

Betony impregnowane polimerami (PIC) charakteryzuje duża wytrzymałość mechaniczna (szczególnie wytrzymałość na ściskanie) i bardzo dobra odporność mechaniczna. Stwardniały beton jest impregnowany monomerem lub prepolimerem. Polimeryzacja następuje wewnątrz betonu, dlatego o betonach impregnowanych polimerami mówimy w kontekście kompozytów. Jak mówi nam przedstawiciel firmy Drucis Serwis z Pruszkowa, betony żywiczne (PC) to stosunkowo nowa technologia. Syntetyczne żywice, monomery lub prepolimery mieszane są właściwie dobranym kruszywem. Spoiwem jest więc w tym przypadku nie mieszanka cementu i wody, a żywica, która jest utwardzana. Betony żywiczne możemy podzielić na dwie grupy, w których:
  • spoiwo utwardzane jest według przebiegającej stopniowo reakcji polikondensacji, w wyniku której wydziela się niskocząsteczkowy produkt uboczny,
  • spoiwo utwardzane jest według reakcji polimeryzacji, bez wydzielania produktów ubocznych.

Betony żywiczne charakteryzuje dobra wytrzymałość mechaniczna (jednak nie tak wysoka, jak w przypadku betonów cementowych impregnowanych polimerami) i dobra odporność chemiczna. Betony żywiczne doskonale nadają się do wykonywania błyskawicznych napraw różnych konstrukcji, szczególnie w miejscach, w których występuje zagrożenie agresją chemiczną i prace powinny być wykonane jak najszybciej. Produkcja betonów polimerowych to szerokie zagadnienie, które również może okazać się ciekawym tematem artykułu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz