Materiał Partnera

Badania pomontażowe instalacji elektrycznych

Badania pomontażowe instalacji elektrycznych

Dostęp do prądu jest absolutną koniecznością dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, produkcji czy świadczenia usług. Poprawny stan techniczny przyrządów elektrycznych jest więc ważny dla zachowania bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi, mienia oraz środowiska. Z tych powodów niezbędny jest odpowiedni nadzór nad prawidłową eksploatacją, przeprowadzanie badań pomontażowych instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Gdzie wykonywane są badania pomontażowe?

Kontrola stanu technicznego urządzeń zgodnie z polskim prawe jest realizowana poprzez przeprowadzenie pomiarów pomontażowych odbiorczych, czyli po zamontowaniu i podłączeniu urządzenia, a jeszcze przed oddaniem go do eksploatacji, badania okresowe, w którym sprawdzane są parametry urządzenia po pewnym okresie użytkowania oraz badania na żądanie, przeprowadzane w przypadku podejrzenia zaniedbań w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa i obawy wystąpienia nagłej awarii urządzenia. Pomiary pomontażowe wykonywane są na nowo zainstalowanych lub modernizowanych urządzeniach, po zakończeniu robót budowlanych. Uzyskujemy w ten sposób dane o stanie technicznym badanego urządzenia elektrycznego. Dobry stan techniczny urządzeń, które będą zmontowane i w przyszłości eksploatowane to gwarancja, jest gwarancją bezawaryjnej, bezprzerwowej i bezpiecznej pracy.Jaki jest zakres badań pomontażowych?

Zakres badań pomontażowych jest szerszy niż badań okresowych. Ich celem jest odpowiedzenie na kilka istotnych pytań z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania urządzeń i zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkownika. Do wspomnianych pytań należy określenie:

  • Czy urządzenie zostało prawidłowo dobrane przez projektanta?
  • Czy urządzenie zamontowano zgodnie z dokumentacją?
  • Czy wykorzystane urządzenia nie są uszkodzone?
  • Czy ustawiono właściwe nastawy zabezpieczeń?
  • Czy została zachowana ochrona przeciwporażeniowa podstawowa na obudowach urządzeń?
  • Czy sprawdzono funkcjonalnie działanie urządzenia?
  • Czy działa sygnalizacja urządzenia, czyli czy w przypadku wystąpienia awarii urządzenie zareaguje w sposób prawidłowy?
  • Czy spełniono wszystkie warunki postawione w dokumentacjach technicznych, tak aby obwody elektryczne mogły być bezpiecznie eksploatowane?

Badania pomontażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowane osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje i aktualne przeszkolenie. Elektryk, który przeprowadza badanie może wykonać je poprzez sprawdzenie czy instalacja funkcjonuje w sposób prawidłowy, z wykorzystaniem wszystkich zmysłów jak słuch, węch wzrok i dotyk. Podczas podstawowych oględzin nie wykorzystuje się żadnego sprzętu do kontroli instalacji elektrycznej jak tester napięcia czy multimetr. W przypadku wykonania próby urządzenia elektryk ma obowiązek wykorzystać narzędzia, za pomocą których określi aktualny stan techniczny badanego urządzenia. Kolejnym krokiem jest sporządzenie protokołu, w którym zostaną zapisany odczyty, wyniki prób i oględzin urządzenia. Jest to potwierdzającym wykonanie kontroli i gwarancja dla jego dalszego funkcjonowania. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz