Materiał Partnera

Badania elementów konstrukcji budowlanych

Badania elementów konstrukcji budowlanych

Ocena stanu technicznego budynku jest szalenie ważna, jeżeli doszło do jego uszkodzenia i planowany jest generalny remont całej konstrukcji. Tylko dokładna analiza pozwala na znalezienie problemu, jego likwidację oraz wdrożenie odpowiednich środków, aby zapobiec mu w przyszłości. Taką diagnostyką zajmują się wyspecjalizowane firmy. Fachowcy pracują w terenie, ale szczegółowe badania przeprowadzane są w laboratoriach. Zobacz, jak są wykonywane.

Badania elementów konstrukcji budynków – co to takiego?

Badanie elementów konstrukcyjnych budynków to nic innego jak precyzyjna ocena ich stanu technicznego. Mają na celu stwierdzenie ewentualnych usterek i wad budowli. Analizie podlegają właściwości fizyko-chemiczne tych elementów. Opiniuje się ich geometrię oraz komponenty uzbrojenia, co dotyczy też pomiarów grubości i stwierdzenia lokalizacji wolnych przestrzeni w całej konstrukcji. Badania tego typu pozwalają także wykryć miejsca, które zostały znacznie naruszone przez korozję.

Nowoczesna diagnostyka polega też na wykonywaniu defektoskopii konstrukcji, czyli wykrywaniu wad betonu zbrojonego. Stwierdzana jest również jakość i wytrzymałość materiałów – ich odporność na ściskanie, jednorodność, wodoszczelność i przyczepność.

Elementy konstrukcyjne podlegają badaniom, które można podzielić na:

  • laboratoryjne – wykonywane za pomocą zaawansowanej aparatury pomiarowej. Ich przedmiotem są pobrane próbki
  • polowe – pozwalają na rzeczywistą ocenę stanu konstrukcji
  • podstawowe – przeprowadzane są okresowo w celu rutynowej kontroli
  • zaawansowane – wymagają użycia specjalistycznych przyrządów
  • niszczące, semi-niszczące, nieniszczące – znacznie, w niewielkim stopniu lub wcale nienaruszające konstrukcji budynku
  • defektoskopowe – mogące wykryć nieciągłość materiału, z którego stworzona jest konstrukcja
  • kontrolne i odbiorowe – są to pomiary kontrolne, a w przypadku budynku oddawanego do użytku stanowią one diagnostykę, której celem jest opis jego parametrów technicznych.

Tego typu badania konstrukcji budowlanej wykonuje m.in. Grupa Barg.

Dlaczego należy wykonywać badania konstrukcji budowlanych?

Wyniki takich badań w jasny sposób mówią o tym, jakie procesy i zjawiska miały wpływ na obecny stan konstrukcji. Jest to bardzo ważne, gdyż specjaliści sporządzający analizę, wydają jednocześnie zalecenia co do dalszego użytkowania budynku oraz przedstawiają optymalne rozwiązania zaistniałych problemów. Osoba, która wykonuje kompleksową diagnostykę konstrukcji, musi mieć odpowiednie uprawnienia budowlane. Badania mogą być także przeprowadzone przez rzeczoznawcę budowlanego.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz