Materiał Partnera

Autozłomowanie – jak przebiega jego proces formalny?

Autozłomowanie – jak przebiega jego proces formalny?

Stare pojazdy nienadające się do naprawy i eksploatacji, bądź te które uległy bardzo poważnym wypadkom, należy przekazać na szrot. Dzisiaj proces ten nie jest jednak prosty, a żeby go przeprowadzić należy przejść również procedury administracyjne. Jest to konieczne dlatego, aby rozwijać ważny segment recyklingowy, jakim jest odzysk części i materiałów z autozłomowania.

Formalności przy kasacji pojazdu

Najważniejszą procedurą formalną przy kasacji pojazdów, jest wyrejestrowanie auta. W tym celu należy udać się do miejscowego wydziału komunikacyjnego z kompletem bardzo ważnych dokumentów. Mowa o dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu, dokumentach dotyczących tablic rejestracyjnych, o dokumentach potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie, a także o dowodzie uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu. Osoby prawne – podmioty gospodarcze – muszą również przygotować: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli dowód własności jest wystawiony na osobę prowadzącą działalność gospodarczą, oraz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), jeżeli pojazd stanowi własność osoby prawnej. Współpracując jedna z profesjonalnym auto złomem, możesz liczyć, że proces wyrejestrowania przebiegnie w pośrednictwie najlepszych specjalistów.

Dokument kasacyjny

Przy oddawaniu pojazdu do demontażu, a następnie kasacji, uzyskamy od danego podmiotu – musi nim być certyfikowana firma z upoważnieniami wojewody – tzw. zaświadczenie o demontażu. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku samochodu o mniejszej masie własnej, niż 90%, naliczane są dodatkowe koszty za każdy brakujący kilogram wpisany w kartę pojazdu. Nie oznacza to jedna tego, że przy kasacji aut, to ich właścicieli ponosi wysokie koszty. Opłaty są symboliczne, a za kasacje swojego pojazdu najczęściej uzyskać można od kilkuset do tysiąca złotych. Niekiedy są to wyższe kwoty, uzależnione rodzajem recyklingowych materiałów i ich jakością, czy też ilością nieuszkodzonych części, które mogą trafić na rynek wtórny. Profesjonalne, a także kompleksowe usługi w zakresie kasacji samochodów, prowadzi zaś firma ZŁOM ŻORY, która jest w stanie bezpłatnie odebrać również uszkodzony pojazd od swoich klientów. Podmiot ten skupuje również plastik, sprzedaje części samochodowe, czy też świadczy usługi pomocy drogowej. Procesy demontażu pojazdów są zaś wykonywane błyskawicznie i według restrykcyjnych norm dotyczących odzysku surowców wtórnych, czy też ochrony środowiska naturalnego. 

Opracowanie:
Żory, Wodzisławska 72c
tel. 501 181 853
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz