Materiał Partnera

Automatyzacja przemysłowa a bezpieczeństwo pracy

Automatyzacja przemysłowa a bezpieczeństwo pracy

Praca w branżach przemysłowych nie należy do łatwych. Odbywa się zwykle w uciążliwych warunkach, grozi wypadkami oraz nabyciem chorób zawodowych. Czynnik ludzki jest ponadto zawodny – każdy popełnia błędy, które istotnie rzutują na kształt wielu procesów technologicznych. Poprawa bezpieczeństwa jest priorytetem wielu przedsiębiorstw przemysłowych, a jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie tego celu jest zastosowanie automatyki przemysłowej.

Wypadki przy monotonnej pracy

Mimo powolnego zwracania się rynku w kierunku sztucznej inteligencji oraz związanego z nią uczenia maszynowego – pozwalających urządzeniom na podejmowanie pewnych decyzji w obrębie wykonywanych przez nie zadań – automatyka przemysłowa znajduje swoje zastosowanie głównie w trakcie procesów technologicznych obejmujących powtarzalne czynności. Co istotne, wykonujący je pracownicy są jedną z grup najbardziej narażonych na wypadki przy pracy.

Jeśli istnieje jakiekolwiek zagrożenie w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, uwaga pracownika powinna być na nich całkowicie skupiona. Trudno o to w przypadku, gdy obowiązki te obejmują wykonywanie powtarzalnych czynności raz za razem. Samo powtarzanie czynności sprawia, że mimowolnie szukamy czegoś, co odwróci naszą uwagę od tego zadania. Najlepiej, by takich rozpraszaczy było jak najmniej. Pracowników na linii produkcyjnej może odrywać od ich zadań nawet coś tak rutynowego jak wymiana narzędzi czy załadunek maszyny. Te czynności łatwo zautomatyzować.

Sprawność systemu automatyzacji a kwestia bezpieczeństwa

Większość firm dąży jednak do tego, by całkowicie wyeliminować konieczność korzystania z personelu ludzkiego w trakcie wykonywania powtarzalnych czynności. Osiągnięcie tego celu całkowicie niweluje znaczące niebezpieczeństwo grożące wszystkim tego typu pracownikom. Na ich bezpieczeństwo wpływa jednak nie tylko rodzaj wykonywanej pracy, ale także sposób funkcjonowania systemów automatyki przemysłowej, a przede wszystkim ich bezawaryjność. By system automatyki przemysłowej, niezależnie od powierzonych mu zadań oraz stopnia skomplikowania, działał prawidłowo, konieczne jest jego regularne serwisowanie. Obejmuje ono bieżącą konserwację, wymianę elementów eksploatacyjnych oraz naprawy w razie konieczności. Działaniami tego typu zajmuje się między innymi firma Mikroms. Współcześnie stosowane maszyny oraz urządzenia związane z automatyką przemysłową są poza tym wyposażone są w szereg różnego typu układów bezpieczeństwa, które chronią pracowników na wypadek wystąpienia awarii lub wypadku.

Opracowanie:
Roczyny, Bielska 131
tel. 72 839 16 98
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz