Materiał Partnera

Audyt zewnętrzny w firmie – co to takiego?

Audyt zewnętrzny w firmie – co to takiego?

Nadrzędnym celem każdej organizacji jest ciągłe doskonalenie oraz usprawnianie dotychczasowych procesów. Przedsiębiorcy dobrze wiedzą, że kontrola oraz weryfikacja działań firmy jest aspektem niezwykle istotnym. Audyt zewnętrzny to procedura, która umożliwia przeprowadzenie wspomnianych czynności. Często postrzegana jest negatywnie, jednak w zamyśle to pomocne narzędzie, ukierunkowujące firmę. 

Audyt zewnętrzny, czyli dogłębna analiza przeprowadzana przez niezależnego audytora

Jego celem jest ocena dotychczasowych działań oraz stopień ich realizacji. Procedura może przybierać różną formę. Często organizacje decydują się na audyt ogólny, którego zadaniem jest pomoc w ukierunkowaniu działań oraz usprawnienie zmian. Firmy decydują się również na audyt zewnętrzny jedynie konkretnego aspektu np. cyberbezpieczeństwa – w przypadku firm IT. Warto jednak mieć na uwadze, że procedura nie gwarantuje gotowego rozwiązania na problemy wewnętrzne firmy. Audyt to pewnego rodzaju drogowskaz dla  organizacji.

Na czym polega i jak wygląda audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny to procedura, która nie w każdej firmie przybiera taką samą formę. Mogą to być wywiady z pracownikami, czy obserwacja wybranego procesu. Kontrola z reguły obejmuje sprawdzenie dokumentów w oparciu o wewnętrzne procedury i obowiązujący stan prawny. W ramach audytu przeprowadza się różnego rodzaju testy, analizy. Jednym z wykorzystywanych narzędzi jest checklista i na jej podstawie dokonuje się oceny procesów zachodzących w firmie. Po przeprowadzonym audycie sporządzany jest raport zbiorczy, który zawiera pozytywne aspekty, spostrzeżenia i wykryte nieprawidłowości.

Pozytywy wynikające z przeprowadzonego audytu

Audyt zewnętrzny to procedura, która umożliwia zdobycie istotnych informacji na temat działalności przedsiębiorstwa – zauważają audytorzy z firmy Weryfikacja sp. z o.o.. Pomoc wyspecjalizowanej osoby do przeprowadzania całej procedury to szansa na uzyskanie rzetelnej opinii w kontekście pracy przedsiębiorstwa. Celem audytu jest potwierdzenie zgodności funkcjonującej firmy z wewnętrznymi procedurami oraz obowiązującym stanem prawnym. Audyt zewnętrzny to szansa na uzyskanie cennych wskazówek, które pomogą ukierunkować organizację i dają szansę na rozwój. Przeprowadzenie takiej kontroli nie należy do łatwych, dlatego warto to zadanie zlecić specjalistom. Dzięki temu możemy liczyć na wsparcie audytorów i cenne wskazówki w kontekście właściwego kierunku działań dla całej firmy.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz