Artykuł sponsorowany

Audyt wykorzystania środków unijnych

Audyt wykorzystania środków unijnych

Korzystanie z dofinansowań strukturalnych Unii Europejskiej wymusza na przedsiębiorstwach skrupulatne przestrzeganie wszystkich norm związanych z korzystaniem z pozyskanych zasobów finansowych. To dlatego bardzo ważne są działania audytorskie, które mają na celu stałe monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków unijnych. Pomoc przedsiębiorcom/podmiotom publicznym w tym zakresie niosą certyfikowani biegli rewidenci.

Pomoc biegłego rewidenta

Uzyskiwanie pewności prawidłowego wykorzystania środków unijnych jest zapewnione tylko dzięki współpracy z dobrą firmą audytorską. To ona oceni, czy projekt finansowania z UE jest wykonywany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w jednostce procedurami. Bardzo ważna jest między innymi prawidłowość obiegu dokumentów finansowo-księgowych, a także procedur udzielania zamówień publicznych w przypadku audytu dla instytucji publicznych. Korzystanie ze środków funduszy strukturalnych jest bardzo korzystne – pozwala rozwijać się przedsiębiorstwom – ale może stać się dla nich również prawdziwą pułapką niosącą ze sobą grzywny za nieprzestrzeganie przepisów prawnych. To dlatego dzisiaj niemalże każdy podmiot korzystający z dofinansowań podejmuje stałą współpracę z biegłymi rewidentami. Najlepiej o pomoc zgłaszać się do specjalistów posiadających bogate doświadczenie w świadczeniu usług zarządczych, logistycznych, atestacyjnych oraz rewizyjnych. Tym wyróżnia się na rynku łódzka firma Audyt Partner założona przez biegłego rewidenta Beatę Kucińską (nr ewid. 10917).

Wybrane zadania biegłego rewidenta

Jeśli chodzi o audyt wykorzystania środków unijnych, warto wiedzieć, że biegły rewident może świadczyć dwa rodzaje usług – kontrolne, a także kontrolno-doradcze. Drugie z nich polegają na sporządzaniu wniosku o przyznanie dofinansowania, zawarcie odpowiedniej umowy o dofinansowanie projektu przedsiębiorstwa/podmiotu publicznego oraz działania związane z realizacją tegoż projektu. Ścisłe obowiązki audytorskie obejmują zaś określanie:

  • czy dane sprawozdania są terminowe i rzetelne,
  • czy prowadzone są działania informacyjne i promocyjne związane z projektem (np. tablice unijne),
  • czy występuje zgodność kwot ujętych we wnioskach z całą dokumentacją rachunkowo-księgową,
  • czy wydatki kwalifikują się do norm i przepisów prawnych UE oraz norm ustawy dotyczącej zamówień publicznych,
  • czy realizacja projektu jest zgodna z postanowieniami umowy o dofinansowanie: wskaźnik produktu, wskaźnik rezultatu, wypełnienie harmonogramu,
  • czy dla projektu jest prowadzona osobna – wymagana – ewidencja księgowa.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz