Materiał Partnera

Audyt prawny – czym jest i kiedy się go stosuje?

Audyt prawny – czym jest i kiedy się go stosuje?

Poddawanie podmiotów gospodarczych wnikliwym analizom podatkowym, finansowym, zarządczym, czy marketingowym, zwane jest należytą starannością, tj. due diligence. Częścią tego złożonego procesu badania działalności firm, jest również audyt prawny. To on stanowi instrument mający wyznaczać bezpieczeństwo przedsiębiorstwa z ustaleniem m.in. aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy. Głównym jego założeniem jest zatem eliminowanie różnego rodzaju ryzyka.

Czego dotyczą audyty prawne?

Audyty prawne całościowe lub też cząstkowe, dotyczą wszystkim struktur organizacyjnych firmy, a także wszystkich elementów prawidłowego funkcjonowania. Weryfikowane zostają zatem procedury stosowane w przedsiębiorstwie, przyjęte praktyki, czy też wewnętrzne dokumenty i regulaminy. Audytowi prawnemu podlegać mogą zatem umowy handlowe, umowy z pracownikami, środki eksploatacji, poręczenia, ustanowione hipoteki, a nawet gwarancje. Prawnicy zajmujący się procedurą due diligence, w ramach analiz badają również stosunki z bankami wraz ze stanem zadłużenia, czy zaciągniętymi zobowiązaniami pozabilansowymi. Audyt prawny całościowy obejmuje także wszystkich wspólników i akcjonariat. Szczególną uwagę poświęca się zaś ustrojowi rachunkowemu firmy. To wtedy określane jest to, czy dział księgowy stosuje odpowiednie normy prawne, oraz czy polityka finansowa przedsiębiorstwa jest bezpieczna.

Kiedy wykonywany jest audyt prawny?

Audyty prawne najczęściej są wykonywane przy restrukturyzacjach firm, procesach ich sprzedaży, czy też fuzji. Wielokrotnie są potrzebne przy nacjonalizacjach przedsiębiorstw, czyli przy otwieraniu nowych oddziałów zagranicznych, czy tworzeniu np. spółek-córek. We wielu przypadkach audyty prawne podmiotów gospodarczych, dotyczą dużych ośrodków przemysłowych, sieci handlowych oraz korporacji, co nie oznacza tego, że dzisiaj nie ma podstaw do ich wykonywania wśród np. średnich firm. Audyt prawny jest bowiem również stosowany po to, aby wdrożyć politykę rozwoju, czy też zabezpieczyć się przed kontrolami instytucji państwowych. Ważne jest jednak to, aby współpracować z odpowiednimi specjalistami due diligence. Takich znaleźć można w  Kancelarii Radców Prawnych Arendarski-Stejblis, która działa w Warszawie.

Korzyści z przeprowadzenia audytu prawnego

Firmy, które zlecają w swoich organizacjach audyt prawny, uzyskują dzięki temu wiele korzyści. Przede wszystkim mowa o identyfikacji różnych obszarów ryzyka, wraz z zaproponowaniem efektywnych rozwiązań ku ich usunięciu. Audyty pozwalają również zabezpieczyć majątek przed ewentualnymi skutkami zrealizowania transakcji obarczonej ryzykiem. Często dotyczą również innych form ochrony prawnej, w tym tej dotyczącej np. danych osobowych. Niekiedy mają one również znaczenie dla zastosowania nowych metoda sprawnego zarządzania biznesem – przykładem mogą być optymalizacje podatkowe. 

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz