Materiał Partnera

Audyt podatkowy – co warto o nim wiedzieć?

Audyt podatkowy – co warto o nim wiedzieć?

Audyt podatkowy zalicza się do zaawansowanego narzędzia pozwalającego na budowę optymalnego systemu obciążeń podatkowych firmy, wraz z odpowiednią, zgodną z przepisami dokumentacją. Czynności audytorskie polegają zaś na badaniu działalności przedsiębiorstwa pod kątek występowania różnego rodzaju ryzyk podatkowych. To pomaga zaś wdrożyć spójną i wydajną strategię zapobiegawczą, czy naprawczą.

Audyt ogólny lub wyrywkowy

Audyt podatkowy może polegać na sprawdzeniu stabilności podatkowej firmy zarówno w ogólnym ujęciu jej funkcjonowania, lub tylko w danych, wyznaczonych obszarach prowadzonych działalności. Warto zatem wiedzieć, że dzisiaj procesy audytorskie mogą być zatem ogólne, inaczej zwane pełnymi, lub też mogą być wyrywkowe. Tu często rekomenduje się dla różnych firm skorzystanie z audytu łączącego oba modele analiz. Mowa o wykonaniu pełnego zakresu działań audytorskich, analizując każdy aspekt działania firmy, ale tylko w wyznaczonym okresie obrotowym, np. kwartale, czy miesiącu. Taki audyt, może pozwolić na zidentyfikowanie największych zagrożeń i błędów, które popełniane są przez daną jednostkę cyklicznie.

Przedmiot audytu

Jak już wspomniano audyt podatkowy może być bardzo szeroki, lub też wąski. Reasumując dotyczy on analiz dokumentacji źródłowej, w formie faktur, umów handlowych, statutów, regulaminów, rejestrów, ewidencji, deklaracji, list płac, czy też ksiąg rachunkowych, bądź KPiR. Istotna jest również weryfikacja oraz ocena poprawności kalkulacji, czyli wydanie opinii na temat funkcjonowania m.in. działu rachunkowego w strukturze organizacji. Warto podkreślić również to, że obszerne audyty to nie tylko analizy wewnętrzne, ale zewnętrzne badania rynkowe. Ważna jest bowiem identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego i zmian, które mogą przyjść w związku ze stale zmieniającym się środowiskiem ekonomicznym.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Korzyści z przeprowadzonego audytu może być wiele. Przede wszystkim jednak zwraca się uwagę na uszczelnienie finansów i podatków w firmie, na optymalizacje podatkowe, a także na zagwarantowanie przedsiębiorstwu ekonomicznego bezpieczeństwa. Dana firma może zmienić bowiem na podstawie raportu z audytu nawet swoje strategie rozwojowe i produktowe, np. wycofując z rynku dany produkt, a wprowadzając inny, znacznie korzystniejszy zarówno w ujęciu krótko, jak i długoterminowym. Nie można jednak zapomnieć o tym, że audyty przeprowadzają tylko najlepsi specjaliści. Tu można między innymi wyróżnić Elżbietę Szpindę, która zapewnia również szersze usługi księgowe, od prowadzenia księgowości pełnej lub uproszczonej, po dbanie o wszystkie sprawy kadrowe i płacowe zleceniodawcy. 

Opracowanie:
Zamość, prym. Wyszyńskiego 73 lok. 36
tel. 694 340 615
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz