Artykuł sponsorowany

Audyt finansowy, czyli księgowość firmy pod nadzorem

Audyt finansowy, czyli księgowość firmy pod nadzorem

Zdarza się, że pojęcie audytu finansowego w firmie kojarzy się z poszukiwaniem przez audytora różnego rodzaju błędów i niedociągnięć, skutkujących różnego rodzaju karami. Wbrew pozorom jest to jednak bardzo skuteczny instrument wspierający działalność przedsiębiorstwa, pozwalający uniknąć ewentualnych błędów i nieprawidłowości w jego codziennym funkcjonowaniu.

Rola i zadania audytu

Podstawowym zadaniem przeprowadzania audytu w firmie jest zebranie niezbędnych informacji mogących mieć znaczący wpływ na usprawnienie jej działania.  W zależności od sposobu przeprowadzania możemy wyróżnić audyt wewnętrzny i zewnętrzny. W pierwszym przypadku przeprowadzany jest on przez odpowiednią komórkę lub osoby pełniące funkcje audytorów wewnętrznych w danej firmie. W przypadku audytu zewnętrznego wykonywany jest on przez niezależnych audytorów lub instytucje audytowe. Tego typu działania bardzo często obejmują badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, art. 65: „celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki”. W skrócie można powiedzieć, że działania tego typu to nic innego jak zaproszenie do firmy audytora/ów albo dostarczenie specjalistom do siedziby firmy prowadzącej audyt całej dokumentacji związanej z finansowym aspektem działalności przedsiębiorstwa. Kontrolę, czyli badanie  ma prawo wykonać tylko biegły rewident, czyli osoba posiadająca oficjalne uprawnienia i odpowiednią wiedzę. Celem badania sprawozdania finansowego nie jest poszukiwanie winnych, pociąganie do odpowiedzialności, karanie za niedociągnięcia. Prawidłowo przeprowadzony audyt finansowy niesie ze sobą wiele korzyści i ma on zazwyczaj bardzo pozytywny wpływ na rozwój firmy. Istotą tego typu działań jest poprawa sytuacji, a audytor może jedynie sugerować pewne rozwiązania, które mogą poprawić funkcjonujące już systemy i procedury czy sposoby działania w przedsiębiorstwie. Zazwyczaj poddawanie ksiąg rachunkowych do badania sprawozdania finansowego jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych jednostek jego przeprowadzenie jest obligatoryjne. Podmioty, których to dotyczy wymienione są w artykule 64 Ustawy o rachunkowości.

Audyt finansowy w rękach specjalistów

Bez względu na to, czy ustawodawca nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych, czy po prostu zależy nam na  prawidłowym funkcjonowaniu firmy, warto zlecić tego typu czynności specjalistom posiadającym odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. Wszystkie te warunki spełnia firma Audyt Partner Doradztwo i Wiarygodność Beata Kucińska z Łodzi. Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych świadczy usługi audytorskie, audyty wykorzystania środków unijnych oraz inne usługi atestacyjne. Firma ta oferuje także usługi doradcze i zarządcze obejmujące zarządzanie kapitałem ludzkim oraz doradztwo podatkowe, gospodarcze i prawne. Audyt Partner to także wspieranie działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstw na polskim rynku, merytoryczne wspomaganie działań kadry zarządzającej firmami oraz ochrona interesów klientów. Firma Audyt Partner stanowi zespół doświadczonych profesjonalistów, których celem jest wspieranie w drodze do sukcesu firmy, które im zaufały.

Badanie sprawozdań finansowych oferowane przez biegłych rewidentów to w dzisiejszych czasach narzędzie bardzo pomocne, dzięki któremu możemy uzyskać szereg bardzo ważnych informacji na temat naszego przedsiębiorstwa. Ma ono także niebagatelny wpływ na opinię o naszej firmie i zaufanie wśród potencjalnych inwestorów, dlatego warto je przeprowadzać co jakiś czas, nawet jeśli nie nakłada na nas tego obowiązku Ustawa o rachunkowości.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz