Materiał Partnera

Audyt energetyczny budynku – nie taki diabeł straszny

Audyt energetyczny budynku – nie taki diabeł straszny

Kwestie dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania budynków na ciepło oraz zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, jest coraz częściej dostrzegana podczas procesu projektowego. Jest to wynikiem między innymi dynamicznie zaostrzających się przepisów i wymagań dotyczących energooszczędności budynków. Dlatego tak ważne jest przeprowadzanie audytów energetycznych, które stanowią pierwszy krok aby nasz dom stał się mniej energochłonny, bardziej oszczędny oraz przyjazny środowisku.          

Czemu służy i na czym polega audyt energetyczny

Przeprowadzenie audyt energetycznego umożliwia ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w budynku lub innym obiekcie oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Prawidłowo wykonany audyt zawiera również analizę ekonomiczno-energetyczną, na podstawie której dokonać można usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych, a co za tym idzie dokument ten stanowi najczęściej podstawę decyzji o podjęciu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną obiektu. Warto o tym pamiętać, gdyż szacuje się, że z wnętrza budynku w niekontrolowany sposób ucieka nawet 50% ciepła, za co winą należy obarczyć m.in. złej jakości izolację termiczną lub na przykład nieszczelne okna. W konsekwencji potrzebujemy znacznie więcej energii na ogrzanie domu, co przekłada się nie tylko na wyższe rachunki, ale także wysoką emisję spalin. Podstawowym i jednocześnie najważniejszym elementem audytu jest obliczenie zapotrzebowania na energię oraz moc w obecnym stanie budynku oraz jak będą one wyglądały po zrealizowaniu usprawnień zaproponowanych w audycie wraz z określeniem ich opłacalności oraz sposobów ich finansowania. Działania te powinny być przeprowadzone przez uprawnionego audytora lub doradcę energetycznego, na przykład z firmy Mb Maxiprojekt projektowanie. Kompleksowo przeprowadzony audyt energetyczny budynku powinien obejmować wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii. Są to przed wszystkim

 • przegrody zewnętrzne, takie jak ściany i dachy,
 • otwory okienne i drzwiowe,
 • instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacje,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • windy i dźwigi osobowe oraz towarowe,
 • występowanie i zastosowanie odnawialnych źródeł, np. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, itp.
 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,
 • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu.

Warto przy tym pamiętać, że audyt sam w sobie nie jest dokumentacją techniczną, a co za tym idzie nie może być podstawą dla realizacji robót. Stanowi natomiast założenia do projektu modernizacji obiektu lub procesu.

Czynności audytowe

Prawidłowo przeprowadzony audyt wymaga aby uprawniony audytor wykonał określone czynności i zawarł w dokumentacji niezbędne elementy. Są to między innymi

 • sformułowanie zadania i celu w jakim audyt został wykonany,
 • zebranie i zestawienie kompleksowych danych o obiekcie,
 • analiza i ocena stanu istniejącego,
 • określenie możliwych sposobów oraz konkretnych rozwiązań dotyczących poprawy stanu istniejącego,
 • w przypadku kilku propozycji modernizacji wskazane jest aby audytor dokonał oceny proponowanych działań i zaproponował wybór optymalnego rozwiązania,
 • określenie oszczędności jakie wynikną z realizacji poszczególnych przedsięwzięć,
 • forma finansowania, czyli czy będzie to realizacja w całości z funduszy własnych właściciela, czy też przewiduje on uzyskanie dotacji, pożyczki bądź kredytu. W tych przypadkach powinna być obliczona kwota rat spłaty,
 • opracowanie audytu (raportu zawierającego ocenę i zalecenia),
 • przekazanie audytu zleceniodawcy.

Audyt energetyczny to niezwykle ważny dokument dla inwestora, który planuje wykonanie prac termoizolacyjnych. Jest on również wymagany w celu uzyskania dotacji z funduszy unijnych czy refundacji poniesionych kosztów w programach realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska lub Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Opracowanie:
Koszalin, Gnieźnieńska 14
tel. 602 244 373
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz