Materiał Partnera

Audyt efektywności energetycznej - co to takiego?

Audyt efektywności energetycznej - co to takiego?

Na mocy ustawy z dnia 20 maja 2016 roku, niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Brak jego realizacji może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Kara może bowiem wynieść nawet 5% przychodu firmy za poprzedni rok podatkowy. Audyt to procedura, której celem jest dokonanie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących przedsięwzięć, które mogą poprawić efektywność energetyczną.

Jakie znaczenie ma audyt efektywności energetycznej?

Przede wszystkim przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej, daje przedsiębiorcy wiedzę odnośnie do profilu zużycia energii w konkretnym budynku lub zespole budynków, lub urządzeń technicznych, czy instalacji. Ponadto zyskujemy informację o możliwościach uzyskania opłacalnej oszczędności energii. Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę regulacji dotyczących właśnie audytu i wynikających z niego celów, związane jest z prawem Unii Europejskiej i polityki zmierzającej do ograniczania strat energetycznych.

Audyty energetyczne muszą być przeprowadzane przez wszystkich przedsiębiorców, z wyjątkiem sektorach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym taki obowiązek mają jedynie najwięksi przedsiębiorcy. Dodatkowo warto wspomnieć, że z obowiązku sporządzania audytu zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy mają wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią, określany przez polską Normę (norma PN-EN ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z EMAS, lub normą PN-EN ISO 1400.

Terminy i niewykonanie audytu

Przedsiębiorca musi przeprowadzić audyt energetyczny raz na cztery lata. O tym, że został on zrealizowany oraz jakie uzyskano wyniki, powinien w terminie 30 dni zawiadomić prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ustawa obejmuje takim obowiązkiem wszystkie branże. Jak mówi przedstawiciel firmy It-energy, jeśli audyt nie został wykonany, to w pierwszej kolejności należy go przeprowadzić, a następnie przedstawić prezesowi URE wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na wymierzenie kary pieniężnej.

Opracowanie:
Poznań, Jana Henryka Dąbrowskiego 75 lok. 91
tel. 502 283 491
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz