Materiał Partnera

Analiza due diligence: czym jest i po co się ją przeprowadza?

Analiza due diligence: czym jest i po co się ją przeprowadza?

W świecie biznesu nie ma miejsca na stagnację. Kto się nie rozwija – ginie. Firmy stale poszukują więc sposobów na poszerzenie rynkowej niszy oraz stworzenie nowych możliwości. Jedną z form rozwoju jest inwestycja, np. zachęcenie inwestora do wprowadzenia swojego kapitału do spółki. Taka decyzja obarczona jest jednak sporym ryzykiem. Dlatego zarząd może zdecydować o wykonaniu analizy due diligence.

Due diligence to więcej niż analiza finansowa

Nazwa tego badania pochodzi z języka angielskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza „należytą staranność”. Chodzi o wszechstronne i precyzyjne zweryfikowanie, jak duże ryzyko wiąże się z podjęciem danej inwestycji oraz określenie realnej kondycji firmy, która już wkrótce może np. przeprowadzić fuzję czy sprzedać część swoich udziałów innemu podmiotowi. Analiza due diligence (DD), którą wykonać może np. firma Wessly Sp. z o.o., obejmuje zatem nie tylko aspekty finansowe planowanej inwestycji. To kompleksowe spojrzenie na sytuację firmy. Pod uwagę brane są również zagadnienia prawne, technologiczne, biznesowe oraz podatkowe – jednym słowem wszystko, co może się stać tak szansą, jak i zagrożeniem dla powodzenia danej inwestycji. Badanie można zatem określić mianem swego rodzaju „egzaminu z prowadzonej działalności” – pozwala bowiem odpowiedzieć na pytanie o rzeczywistą wartość i pozycję firmy.

Przeprowadzana przed rozpoczęciem negocjacji

Analiza DD, zgodnie z zaleceniami ekspertów, powinna zostać przeprowadzona zanim firma rozpocznie jakiekolwiek rozmowy z inwestorami zewnętrznymi. Dlaczego? Ponieważ poza realną oceną sytuacji wyjściowej, pozwala ułatwić wycenę wartości, np. sprzedawanych udziałów. Warto ją również przeprowadzić, by poznać słabe strony firmy – wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia oraz ryzyko i… nie dać się nimi zaskoczyć w trakcie późniejszej rozmowy z ewentualnym kontrahentem. Istotny jest również aspekt prawny – konsekwencje działania przeprowadzonego niezgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być bardzo bolesne w skutkach.

Podkreślmy, że analiza due diligence zapobiega ponadto ryzyku odpowiedzialności członków zarządu przedsiębiorstwa za ewentualne błędy i przeoczenia podczas podejmowania decyzji o podjęciu bądź niepodjęciu inwestycji. Przeprowadzone przez ekspertów badanie pozwala takie ryzyko zminimalizować właściwie do zera, więc zarząd ma wówczas pewność, że podejmuje decyzję inwestycyjną, która w realny sposób korzystnie wpływa na kondycję firmy i pozwoli jej wypłynąć na szerokie wody.

Opracowanie:
Warszawa, Irysowa 24a
tel. 22 826 32 78
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz