Materiał Partnera

Alimenty na dziecko- jak je uzyskać?

Alimenty na dziecko- jak je uzyskać?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy z rodziców musi dbać o utrzymanie swojego dziecka. Jeżeli po rozwodzie to matka na co dzień sprawuje opiekę nad potomkiem, ojciec winien jest zapewnić mu wsparcie finansowe. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy par, które pozostają w związkach nieformalnych. Zdarza się jednak, że rodzic uchyla się od tego obowiązku, obarczając całościowym kosztem utrzymania dziecka byłego partnera. W takiej sytuacji należy poprosić o pomoc sąd. W jaki sposób uzyskać alimenty na dziecko?

Krok pierwszy: przygotowanie pozwu

Aby móc starać się o alimenty na dziecko, trzeba najpierw przygotować odpowiedni pozew. Można w tym celu skorzystać z gotowego wzoru, który dostępny jest w Internecie lub skorzystać z pomocy prawnika, który samodzielnie ułoży treść pisma. Jak przekonuje polecany adwokat z Kancelarii Adwokackiej w Opolu – dokument tego typu powinien zawierać dane osobowe dziecka, jego ojca oraz uzasadnienie żądania określonej kwoty alimentów. Im uzasadnienie będzie bardziej rzetelne, tym bardziej wpłynie na satysfakcjonującą dla nas decyzję sądu o wysokości przyznanych świadczeń. W tym celu należy dokładnie wyliczyć wszystkie koszty, jakie ponosimy na utrzymanie dziecka włączając w to leczenie, zajęcia szkolne, zajęcia dodatkowe, zakup ubrań, obuwia czy przyborów higienicznych. Do pozwu należy dołączyć również:

  • odpis skróconego aktu urodzenia dziecka,
  • wyrok sądowy lub akt ślubu,
  • oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo,
  • zaświadczenie o zarobkach osoby starającej się o alimenty.

Krok drugi: złożenie pisma w sądzie

Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie rejonowym. Można wybrać placówkę, która znajduje się w miejscu naszego zamieszkania, lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania ojca dziecka. Pismo należy złożyć samodzielnie lub przesłać je pocztą, pamiętając, by nadać je listem poleconym. Sąd nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie i rozpatrzenie takiego wniosku. Po zapoznaniu się z sytuacją osobistą i materialną rodzica, który unika ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, sąd wyda wyrok nakazujący płacenie alimentów oraz ustali ich wysokość.

Krok trzeci: Wizyta u komornika

Jeżeli rodzic wciąż unika płacenia zasądzonych świadczeń, sprawę można skierować do komornika. Dokona on wszelkich starań, by określona kwota zasilała budżet osoby, która zajmuje się opieką i utrzymywaniem dziecka. W przypadku, gdy wiemy, gdzie pozwany pracuje, możemy poprosić jego pracodawcę, by potrącał ustaloną przez sąd kwotę z jego wynagrodzenia. Należy to do jego obowiązków.

Opracowanie:
Opole, Reymonta 14 lok. 4
tel. 796 301 353
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz