Materiał Partnera

Adwokat przy sprawach prawa majątkowego

Adwokat przy sprawach prawa majątkowego

Najlepsze kancelarie adwokackie świadczą obecnie pomoc prawną między innymi w zakresie prawa majątkowego. Sprawy powiązane są często zaś z prawem gospodarczym – windykacja należności – prawem rodzinnym/rzeczowym  – podział majątku wspólnego po rozwodzie – czy też z prawem spadkowym – przyjmowanie bądź odrzucanie tytułów testamentów.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców, jest dzisiaj bardzo szeroka. Jeśli chodzi jednak o prawo majątkowe, może ona dotyczyć bardzo szerokiego spektrum spraw. Często związane są one z windykacją należności z tytułów nieuregulowanych przez kontrahentów faktur, zaległość w wypłacaniu wynagrodzenia przez pracodawców, czy też sporów dotyczących podziałów spółek, ich sprzedaży, czy też ogłoszenia bankructwa. Obsługa prawna przedsiębiorców w dziedzinie majątkowej, może dotyczyć także posiadanych nieruchomości i ich statusu prawnego, czy też sporów z instytucjami podatkowymi, w sprawach nadużyć finansowych, czy też nieprawidłowych procesów skarbowych w przedsiębiorstwach.

Szczególną rolę na rynku, adwokaci jednak spełniają dzisiaj, w zadaniach egzekwowania należności finansowych od partnerów biznesowych. Jak już wspomniano dotyczyć mogą one nieuregulowanych faktur, błędnie sporządzonych umów handlowych, czy też szeroko pojętych oszust finansowych. W zależności od sytuacji, adwokaci mogą sięgnąć po skuteczne narzędzia polubownego rozstrzygania sporów, jak i też kierować sprawy przed wymiar sprawiedliwości, oferując swoim klientom pełną obsługę, wraz z zastępstwem procesowym. Według danych biznesowych i statystycznych, windykacja należności z adwokatem to najszybsza oraz najskuteczniejsza droga odzyskiwania wierzytelności.

Od podziału majątku, po sprawy spadkowe

Kancelarie adwokackie specjalizujące się w prawie majątkowym, muszą być również ekspertami prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa nieruchomościowego, prawa rodzinnego, czy też spadkowego i cywilnego. Wiele spraw dotyczących kwestii dobór materialnych, prowadzonych jest bowiem dla klientów indywidualnych. Mogą dotyczyć one również windykacji należności, oszust finansowych, czy też nieprawidłowości skonstruowania umów np. podpisywanych z dostawcami energii. Tysiące spraw związanych jest jednak każdego roku ze spadkami, czy też podziałami majątku. Często kończą się one zaś bardzo złożonymi bataliami sądowymi, które wymagają pomocy adwokatów. To oni przygotowują odpowiednią strategię, materiały dowodowe i argumentację przedstawiającą rację swojego klienta. Warto przy tym wiedzieć, że pomoc adwokatów, jest przy tego typu sprawach nieoceniona, zwłaszcza jeśli chodzi o dobro dzieci. Spory majątkowe, wkraczają bowiem również w gałąź prawa rodzinnego i opiekuńczego, a zatem w takie kwestie, jak wysokość alimentów przyznawanych na wspólne potomstwo.

Podsumowując, warto zauważyć, że coraz większa ilość spraw majątkowych, prowadzonych jest przez szeroko wyspecjalizowanych adwokatów. Zwiększające się zapotrzebowanie, na usługi prawne można zaś zaobserwować wśród grup klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Współpracę z nimi podejmują zaś najczęściej doświadczeni specjaliści prawa – np. Kancelaria Adwokacja Adwokat Joanna Zaugolnik – bez których pomocy, wiele osób naraża się nawet na utratę swojego dorobku życia.

Opracowanie:
Siedlce, ks. bpa Świrskiego 60 lok. 6
tel. 721 124 588
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz