Materiał Partnera

Adwokat- kiedy skorzystać z jego pomocy?

Adwokat- kiedy skorzystać z jego pomocy?

Adwokat nie tylko broni oskarżonych w toku postępowania karnego. Z pomocy kancelarii adwokackiej powinieneś skorzystać również w wielu innych sytuacjach życia codziennego, w których zastosowanie mają różnego rodzaju regulacje prawne. 

W jakich sytuacjach skorzystać z pomocy adwokata?

Z pomocy adwokata powinieneś skorzystać, kiedy potrzebujesz porady prawnej, lub musisz wziąć udział w postępowaniu sądowym. Są jednak sytuacje, gdy pomoc adwokata (lub radcy prawnego) jest konieczna - np. gdy chcesz złożyć kasację w sprawie karnej, cywilną skargę kasacyjną, apelację w sprawie karnej od wyroku sądu okręgowego.  W takich bowiem sytuacjach mamy do czynienia z przymusem adwokacko – radcowskim.

Z pomocy adwokata powinieneś skorzystać w szczególności, gdy:

  • masz do podpisania skomplikowaną umowę, a nie rozumiesz jej treści;
  • prowadzisz negocjacje lub proces sądowy z osobą reprezentowaną przez adwokata, lub radcę prawnego;
  • chcesz wystąpić z pozwem przeciwko wyspecjalizowanemu podmiotowi (np. zakładowi ubezpieczeń);
  • rozwiązanie problemu prawnego, lub udział w procesie, wiąże się dla Ciebie z dużym obciążeniem emocjonalnym.

Dlaczego adwokat?

Rynek poradnictwa prawnego w Polsce jest aktualnie bardzo szeroki. Jest to w dużej mierze efektem tego, że wobec obecnego stanu prawnego udzielania porad prawnych nie jest wymagane uzyskanie konkretnego tytułu zawodowego, np. adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego. Brak jest również aktualnie jakiegokolwiek przepisu, który wymagałby od osoby udzielającej tego rodzaju pomocy prawnej chociażby wykształcenia prawniczego. W konsekwencji aktualnie wielu przedsiębiorców nie posiadających podstawowej wiedzy z zakresu jakiejkolwiek dziedziny prawa w zakresie swojej oferty ma również poradnictwo prawne. Nie mają – odróżnieniu od np. adwokatów – obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w zw. ze świadczeniem pomocy prawnej i formalnie mogą bez jakiegokolwiek nadzoru, jedynie w oparciu o ogólne przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej takich porad udzielać. Mogą też się śmiało reklamować jako „bardzo dobrzy i skuteczni prawnicy” oraz stosować wiele chwytów marketingowych, mających na celu jedynie własny zysk, a nie dobro klienta.

         Do takich przedsiębiorców klienci zgłaszają się z różnego rodzaju problemami. Nierzadko w ich przypadku od trafnej porady zależy bardzo wiele. Przy wyborze osoby, która miałaby im udzielić porady kierują się najczęściej niską ceną i złudną perspektywą „szybkiego uzyskania skutecznej porady”, najlepiej bez potrzeby osobistego spotkania. Nie zastanawiają się  np. nad tym, dlaczego  „prawnik” do którego się zgłosili nie widzi potrzeby osobistego zapoznania się z treścią zgromadzonej w sprawie dokumentacji, dlaczego dziedzina, w której zobowiązał się udzielić porady nie ma żadnego związku z branżą, w której działalność gospodarczą prowadzi, dlaczego nie chce udzielić porady na piśmie, ani nawet dlaczego z góry zastrzega, aby nie powoływać się wobec innych osób na jego poradę.

         Adwokaci (podobnie jak radcowie prawni) mają obowiązek posiadania ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w zw. ze świadczeniem pomocy prawnej, natomiast warunkiem wpisu na listę adwokatów jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji gwarantujących należyte wykonywanie tego zawodu. Podlegają oni nadzorowi korporacyjnemu i są zobowiązani przestrzegać zasad etycznych przewidzianych w Kodeksie Etyki Adwokackiej uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką. Są oni nadto zobowiązani utrzymać w tajemnicy wszystko czego dowiedzieli się w związku z wykonywaniem obowiązku zawodowych, a za ujawnienie tego rodzaju informacji odpowiadają nie tylko dyscyplinarnie, ale również na podstawie przepisów Kodeksu karnego. Trzeba również zauważyć, że koszt uzyskania porady od adwokata jest obecnie taki sam, a nierzadko niższy niż u wyżej opisanych „prawników”.

         Mając na uwadze wyżej przedstawione fakty warto więc dobrze się zastanowić nad wyborem osoby mającej udzielić pomocy prawnej.

Opracowanie:
Bydgoszcz, Nowy Rynek 5 lok. 16
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz