Materiał Partnera

Adwokat Iwona Galicka-Gryglas wyjaśnia, jak nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie

Adwokat Iwona Galicka-Gryglas wyjaśnia, jak nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie

Zasiedzenie to sposób nabycia własności na skutek upływu czasu, który normuje stosunki społeczne pod względem prawnym. Celem instytucji zasiedzenia jest wyeliminowanie długotrwałych rozbieżności między faktycznym realizowaniem uprawnień właścicielskich a stanem własności. Adwokat Iwona Galicka-Gryglas wyjaśni, jak to wygląda z perspektywy formalnoprawnej i kiedy można wnioskować o nabycie prawa do nieruchomości.

Zasiedzenie nieruchomości – przesłanki

Do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia należy spełnić kilka przesłanek. Pierwszą z nich jest posiadanie samoistne, czyli stan, w którym posiadacz włada rzeczą i przejawia wolę posiadania jej jako właściciel. Jak wskazuje adwokat Iwona Galicka-Gryglas, zasiedzenie nie jest możliwe w przypadku posiadania zależnego, czyli dysponowania rzeczą jako użytkownik lub najemca. Kolejnymi przesłankami są ciągłość posiadania oraz upływ okresu zasiedzenia. W tym drugim przypadku wyróżniamy posiadanie w dobrej lub złej wierze. Jeżeli osoba włada nieruchomością, nie będąc jej właścicielem, może nabyć jej własność po 20 latach nieprzerwanego posiadania (w dobrej wierze) lub po upływie 30 lat (w złej wierze). Za posiadacza w dobrej wierze uznaje się osobę pozostającą w błędnym, ale usprawiedliwionym, przekonaniu, że ma prawo własności danej nieruchomości. Posiadacz w złej wierze to osoba, która nie dołożyła starań, aby dowiedzieć się, kto jest faktycznym właścicielem nieruchomości.

Zasiedzenie nieruchomości – skutki upływu terminu

Po upływie terminu zasiedzenia posiadacz nabywa własność posiadanej rzeczy z mocy prawa. Jak wyjaśnia adwokat Iwona Galicka-Gryglas, bieg zasiedzenia zaczyna się od dnia przejęcia w posiadanie danej rzeczy przez osobę niebędącą jej właścicielem. Stan nieprzerwanego posiadania samoistnego skutkuje nabyciem własności na skutek zasiedzenia z chwilą upływu terminu końcowego. Warto jednak zauważyć, że przed upływem terminu może dojść do zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia.

Opracowanie:
Warszawa, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego (d.Wesoła) 6 lok. 1B
tel. 502 246 699
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz