Materiał Partnera

A, B, C i inne... Rodzaje prawa jazdy

A, B, C i inne... Rodzaje prawa jazdy
Prowadzenie pojazdów mechanicznych wymaga odpowiednich uprawnień, szczegółowo regulowanych przez przepisy. Prawo jasno definiuje, jakiego rodzaju dokumentu potrzebujemy, aby kierować danym pojazdem.


Poszczególne rodzaje prawa jazdy są znakowane kolejnymi literami alfabetu – począwszy od litery A. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień – niezależnie czy chce prowadzić pojazd silnikowy, czy np. tramwaj – może rozpocząć szkolenie najwcześniej na 3 miesiące przed przekroczeniem wymaganego progu wiekowego. Niezbędne do otrzymania dokumentu jest również uzyskanie orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego o zdolności do prowadzenia pojazdów oraz ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego. Zobaczmy w dużym skrócie, o jakie rodzaje prawa jazdy może starać się kursant.


Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A, to wymarzony dokument wielbicieli jednośladów silnikowych, czyli krótko mówiąc motocykli. Kategoria A uprawnia do kierowania motocyklami o pojemności skokowej silnika przekraczającej 125 cm3. Osoby korzystające z jednośladów o mniejszej mocy, mogą się starać o ,,prawko" na inne kategorie – AM (na motorowery i czterokołowce lekkie; wymagany wiek 14 lat), A1 (motocykle o pojemności skokowej do  125 cm3; uprawnienia od 16 lat), bądź A2 (motocykle o mocy nieprzekraczającej 35kW; wymagana pełnoletniość). Osoba, starająca się o kategorię A, musi mieć ukończone 24 lata, chyba że posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie kierowania pojazdami kategorii A2.


Kategoria B

Najbardziej popularna kategoria B, uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych, a szerzej rzecz ujmując, każdego pojazdu samochodowego o masie nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla i autobusu). Do egzaminu można przystąpić na 1 miesiąc przed 18-tymi urodzinami. Kierowca z kategorią B ma możliwość domontowania do auta przyczepki lekkiej, pod warunkiem, że powstały w ten sposób zespół pojazdów nie przekracza swoją masą 4250 kg. Aby prowadzić przyczepy o większych gabarytach, potrzebne są dodatkowe uprawnienia – B+E. Istnieje również kategoria prawa jazdy B1 – jest to rozwiązanie idealne dla młodszych kierowców (od 16 roku życia), dające im możliwość kierowania czterokołowcami o masie do kilkuset kilogramów.


Kategoria C

Kategoria C uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o masie powyżej 3,5 tony. Chodzi tu więc przede wszystkim o wszelkiego rodzaju wielkogabarytowe ciężarówki, a także ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne (autobusy się nie kwalifikują!). Każdy, starający się o kategorię C, poza podwyższonym kryterium wiekowym (ukończone 21 lat), musi również spełnić warunek dodatkowy – posiadać ,,prawko" kategorii B. Kategoria C+E daje możliwość domontowania przyczepy. Osoby, które chcą kierować pojazdami wielkogabarytowymi, a nie spełniają warunku wieku, mogą ubiegać się o prawo jazdy C1 – dostępne od 18 lat, ale ograniczające masę prowadzonego pojazdu do 7,5 tony. Poza tym, w tym przypadku również wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.


Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do prowadzenia autobusu. Dokument z tą literą daje również możliwość kierowania ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, na 1 miesiąc przed 24 rokiem życia i posiadają prawo jazdy kategorii B. Podobnie jak w innych przypadkach, rozszerzenie uprawnień do D+E daje możliwość montażu przyczepy. Na autobusy, przeznaczone do przewozu maksymalnie 17 osób, przysługuje oddzielna kategoria prawa jazdy – D1, możliwa do uzyskania już po ukończeniu 21. roku życia


Inne kategorie

Poza wspomnianymi powyżej, istnieją również inne dokumenty umożliwiające prowadzenie pojazdów mechanicznych. Tak np. prawo jazdy kategorii T pozwala na kierowanie ciągnikiem rolniczym z przyczepą (od 16 lat). Odrębne pozwolenie uzyskują również maszyniści kierujący tramwajem.


Kursy, na większość kategorii praw jazdy (od A do D), można odbyć w przeznaczonych do tego celu ośrodkach szkolenia kierowców. Jednym z takich miejsc jest np. wrocławski OSK ,,Manewr”.

Oceń artykuł (12)
3.1
Komentarze
Dodaj komentarz