Materiał Partnera

4 fakty o mapach do celów projektowych według geodetów biura GEOPRYM

4 fakty o mapach do celów projektowych według geodetów biura GEOPRYM

Jak sama nazwa wskazuje, mapa do celów projektowych to dokument, na którego podstawie architekci i instalatorzy mogą projektować różne obiekty oraz instalacje naziemne lub podziemne. Tego typu opracowania bezsprzecznie potrzebne są zatem, czy to przy budowie drogi, czy przy wznoszeniu domu jednorodzinnego. Wiedzieć też warto, że mapy do celów projektowych mogą być sporządzane tylko przez uprawnionych geodetów, którzy muszą zaś przygotowywać je w etapach ściśle wyznaczonych przez przepisy. Cenną wiedzą na ten temat dzielą się zatem eksperci z łódzkiego biura geodezyjnego GEOPRYM. Poznaj razem z nimi 4 fakty o mapach do celów projektowych!

Mapa do celów projektowych przy pozwoleniu na budowę

Pierwszy ważny fakt dotyczący map do celów projektowych wiąże się ściśle z wydawaniem pozwoleń na budowę. Geodeci z biura GEOPRYM wyjaśniają bowiem, że każda inwestycja, dla której wedle obowiązujących przepisów należy pozyskać urzędowe zezwolenie, musi mieć przygotowane właściwe opracowanie geodezyjne. Mapa jest zatem wymagana przy stawianiu domów, biurowców, hal magazynowych oraz przy realizacji inwestycji drogowych czy kolejowych.

Ponadto warto wiedzieć, że pozwolenia na budowę wraz z mapą do celów projektowych ważne są niekiedy przy mniejszych inwestycjach np. budowy parkingu czy chodnika. Wszystko zależy zatem od postanowień organu wydającego zezwolenie na wszczęcie prac.

Mapy do celów projektowych tylko z udziałem ODGiK

Wbrew mylnym opiniom mapy do celów projektowych nie są tworzone od podstaw przez geodetów. By móc opracować taki dokument istotne jest zgłoszenie się do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, skąd należy pobrać tzw. mapę zasadniczą danej działki oraz przylegających do niej obszarów. Geodeci z biura GEOPRYM zdradzają zatem, że tworzenie mapy do celów projektowych dzieli się na wiele etapów, w tym na trzy odrębne procesy:

  • Prace administracyjne – pobranie mapy zasadniczej oraz przekazanie jej do akceptacji po zaktualizowaniu. Wtedy ODGiK wydaje tzw. mapę do celów projektowych wraz z licencją.

  • Prace geodezyjne terenowe – wykonanie pomiarów aktualizacyjnych w terenie i przygotowanie operatu dla ODGiK.

  • Prace kartograficzne – naniesienie danych z pomiaru aktualizacyjnego na mapę zasadniczą.

Trzy skale map do celów projektowych

Mapy do celów projektowych wykonywane są tylko i wyłącznie w trzech skalach. Dobór właściwej z nich zależy od rodzaju prowadzonej inwestycji, a także od obszaru, na którym będzie ona realizowana. Jak tłumaczy jeden z geodetów łódzkiego biura GEOPRYM:

Mapa do celów projektowych tworzona jest zawsze w skali przypisana do rodzaju inwestycji i tak w przypadku budowy domu jednorodzinnego stosuje się skalę 1:500, a już przy zespołach budynków oraz przy obiektach przeznaczenia przemysłowego skalę 1:1000. Trzecia odnosi się do infrastruktury liniowej oraz inwestycji prowadzonych na dużych obszarach. Należy wtedy zastosować skalę 1:2000.

Jednakowa forma i treść map dla każdej inwestycji

Niezależnie od tego, czy inwestor planuje budowę domu jednorodzinnego, czy też postawienie hali magazynowej, zawsze mapa do celów projektowych musi mieć formę odpowiadającą aktualnym przepisom prawnym. Geodeci firmy GEOPRYM tłumaczą, iż obecnie dozwolone jest stosowanie zarówno opracowań analogowych tj. papierowych, jak i tych cyfrowych. Treść mapy do celów projektowych musi jednak zawsze uwzględniać następujące elementy:

  • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, w tym linie zabudowy, punkty osnowy geodezyjnej, osie ulic, przebieg dróg oraz linie wysokiego napięcia,

  • usytuowanie zieleni wysokiej wraz z oznaczeniem pomników przyrody,

  • umiejscowienie innych ważnych elementów terenowych, które powinien wziąć pod uwagę architekt oraz inwestor.

Podsumowanie

Mapy do celów projektowych to nie tylko dokumenty techniczne (geodezyjno-kartograficzne), ale także urzędowe. Zawsze mają one taką samą formę i zakres treści, a wykonywane są w skalach ściśle ustalonych przez przepisy. Mapy do celów projektowych wymagane są dla każdej inwestycji prowadzonej na podstawie pozwolenia na budowę i mogą być sporządzane tylko przez uprawnionych geodetów współpracujących przy ich opracowaniu z ODGiK. Podstawą prawną przy przygotowywaniu takich dokumentów są:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.);

  2. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133, § 3 – § 7).

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz