810 wyników dla: urzad wojewodzki w lokalizacji mielno koszalinski zachodniopomorskie

Wyszukaj frazę urzad wojewodzki mielno koszalinski zachodniopomorskie

Urząd Gminy Śniadowo

Gminie, jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego , ustawodawca powierzył pieczę nad realizowaniem zadań publicznych. Nad prawidłowym działaniem czuwa nasz urząd gminy, kierowany przez wójta. Wśród zadań którymi się zajmujemy można wyróżnić dbanie o gminną infrastrukturę drogową, wodociągową, elektryczną i cieplną ... więcej

Urząd Gminy Śniadowo

Gminie , jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego, ustawodawca powierzył pieczę nad realizowaniem zadań publicznych. Nad prawidłowym działaniem czuwa nasz urząd gminy, kierowany przez wójta. Wśród zadań którymi się zajmujemy można wyróżnić dbanie o gminną infrastrukturę drogową, wodociągową, elektryczną i cieplną ... więcej
Sb. Zadzwoń

Kunowski Krzysztof, Kunowska Kalina. Kancelaria doradztwa podatkowego s.c.

... ich przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zachęcamy serdecznie do szczegółowego zapoznania się z ofertą kancelarii i skorzystania z naszych usług. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta, bowiem kwestią nadrzędną jest dla nas satysfakcja ... więcej
Sb. Zadzwoń

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Delegatura

Na czele urzędu znajduje się marszałek. Samorząd województwa to sejmik oraz zarząd. Sejmik województwa składa się z klubu radnych oraz prezydium sejmiku, którzy zbierają się na sesjach. Uchwala on regulamin obrad sejmiku, ale może także powołać specjalne komisje. Zarząd obraduje na posiedzeniach oraz zajmuje się uchwałami. Zadania ... więcej
Sb. Zadzwoń

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Przedmiotem działalności urzędu są zadania samorządu województwa, które należą do kompetencji marszałka i zarządu, w tym sprawy dotyczące edukacji publicznej, ochrony zdrowia i polityki społecznej, a także ochrony środowiska i modernizacji terenów wiejskich. Zakres świadczonych usług obejmuje również gospodarkę wodną, kulturę ... więcej
Sb. Zadzwoń

Moszczyńska Agnieszka, adw. Kancelaria adwokacka

... administracji publicznej na wszystkich jego etapach tj. decyzji, odwołania, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prawo gospodarcze , którego obszar obejmuje takie czynności jak m.in.: opracowanie umowy spółki, zakładanie i rejestracja spółki w KRS, zmiana umowy spółki ... więcej
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń
Sb. Zadzwoń