5 238 wyników dla: gimnazjum w lokalizacji przeclaw brzezinski lodzkie

Wyszukaj frazę gimnazjum przeclaw brzezinski lodzkie

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Nasza kadra to wysoko wykwalifikowani pedagodzy, którzy stale podnoszą poziom swojej wiedzy oraz umiejętności, aby jak najlepiej edukować młodzież. Zapewniamy także pomoc pielęgniarki oraz logopedy. Nasza szkoła to prywatne gimnazjum niepubliczne. Zajmujemy się organizacją: zajęć języka angielskiego, zajęć z języka szwedzkiego ...
Śr. 07:30-17:00

Wiedza Sp. z o.o.

Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Wiedza powstała w 1997 roku. Siedziba mieści się we Włocławku. Oferujemy dzieciom najlepszą kadrę pedagogiczną oraz bogaty program nauczania.
Śr. 08:00-14:30

Katolicka Szkoła Podstawowa

Katolickie Gimnazjum zlokalizowane jest w Dąbrowie Górniczej, na terenie województwa śląskiego. Zapewniamy świetne warunki do rozwoju młodzieży, zwracając uwagę na ich edukację z każdej dziedziny. W placówce zatrudnieni są doświadczeni pedagodzy.
Śr. 07:00-17:00

Gimnazjum w Kosakowie

Gimnazjum w Kosakowie , w województwie pomorskim działa nieprzerwanie od 1999 roku. W 2014 roku przenieśliśmy się do nowego budynku. Działamy jako placówka publiczna.
Śr. 08:00-16:00

Gimnazjum Publiczne nr 52 Ojców Pijarów

Gimnazjum Publiczne nr 52 Ojców Pijarów to szkoła z tradycją, gdzie jednak nie zapominamy o nowoczesności. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogów, chętną do prowadzenia zajęć w oparciu o praktyczne podejście do danego przedmiotu. Dzięki temu wiedza przekazywana podopiecznym jest łatwiej przez nich przyswajana ...
Śr. 08:00-15:30

Warsaw Montessori Middle School

Program nauczania naszego niepublicznego gimnazjum został oparty na zasadach pedagogicznych opracowanych przez Marię Montessori . Zgodnie z jej wskazówkami za główny cel obraliśmy sobie uczenie dzieci i młodzież samodzielnego myślenia, dzięki któremu poradzą sobie w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Nie narzucamy uczniom ...

25 Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Zachęcamy do podjęcia nauki w naszym liceum . Wykształciliśmy już 1100 uczniów. Pragniemy zapewnić naukę na najwyższym poziomie. Nasza kadra nauczycielska każdego z Uczniów traktuje w sposób indywidualny, z pełnym zaangażowaniem. Kształtujemy w naszych Uczniach samodzielność i przedsiębiorczość, co z pewnością przygotuje ich do wejścia w dorosłe ...
Śr. 08:00-16:00

Zespół Szkół Prywatnych. Complex of Silesian International Schools

W naszym zespole szkół mamy klasy o profilu lotniczym, informatycznym, humanistycznym, lingwistyczno-dziennikarskim, medycznym i matematyczno-fizycznym. Prowadzimy szkołę podstawową z klasami międzynarodowymi. W klasie o profilu lotniczym przygotowujemy uczniów do studiów politechnicznych związanych z lotnictwem. Prowadzona jest tutaj nauka następujących ...

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Cech jest organizacją samorządu rzemiosła, która obsługuje rzemieślników i przedsiębiorców. Zajmujemy się szkoleniem zawodowym. Aktywnie uczestniczymy w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym. Nasze szkoły rzemieślnicze mają wieloletnią tradycję. Prowadzimy zarówno gimnazjum, jak i technikum, szkołę policealną dla dorosłych ...

Fundacja Szkolna Dona

Posiadamy dwudziestosześcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Przez ten czas wypracowaliśmy sobie ugruntowaną pozycję na rynku, a także poznaliśmy oczekiwania naszych klientów. Działamy jako organizacja non-profit , a naszym priorytetem jest pozyskiwania środków i nakładów finansowych ...
Śr. 08:30-16:00

Urząd Gminy Śniadowo

Gminie, jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego , ustawodawca powierzył pieczę nad realizowaniem zadań publicznych. Nad prawidłowym działaniem czuwa nasz urząd gminy, kierowany przez wójta. Wśród zadań którymi się zajmujemy można wyróżnić dbanie o gminną infrastrukturę drogową, wodociągową, elektryczną i cieplną, a także zabezpieczanie ...

Przedszkole Raz Dwa Trzy My Fundacji Chocimska

Dzieciństwo to najważniejszy okres w życiu każdego człowieka. To czas kiedy młody człowiek poznaje wiedzę o otaczającym go świecie, uczy się przydatnych umiejętności i funkcjonowania w społeczeństwie. W naszym przedszkolu kładziemy nacisk na kształtowanie prawidłowych postaw, uczenie się mówienia i pisania. Przygotowujemy maluchy do dalszej nauki ...

Towarzystwo Przyjaciół I SLO

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego powstało w 1989 roku. Siedziba mieści się w Warszawie. Zajmujemy się nauczaniem dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Szkoły im. św. Jana de La Salle

Oferujemy naukę w zespole szkół, w którego skład wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum . Naszym celem jest wychowanie dzieci oraz młodzieży w duchu chrześcijańskim. Staramy się dbać o wysoki poziom merytoryczny naszych zajęć. Chcemy przygotować uczniów do wyzwań czekających ich na kolejnych poziomach edukacyjnych. Uczniowie chętnie ...
Śr. 08:00-15:00

Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Zajmujemy się prowadzeniem integracyjnego przedszkola oraz szkoły podstawowej, a także gimnazjum . W pracy opiekuńczo-wychowawczej działamy w oparciu o założenia pedagogiki chrześcijańskiej. Ponadto wszelkie wskazania ewangeliczne realizujemy w duchu rodzinnym i franciszkańskim. Od samego początku nasi wychowankowie są uczeni ...
Śr. 07:00-15:00

Profesja. Ośrodek Kształcenia Zawodowego

W okresie naszej dotychczasowej działalności uzyskaliśmy: Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o numerze EST.4430-186 jako placówka Kształcenia Ustawicznego nadanego przez prezydenta miasta Radomia w dniu 19.05.2011r., Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie – pod Nr ew.- ...

Scholar

Prowadzimy bardzo dobrze wyposażoną szkołę, w której mogą podjąć naukę dzieci i młodzież. Zachęcamy osoby dorosłe, którym zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy możliwość uzyskania średniego wykształcenia oraz naukę w miłej atmosferze. Naszą szkołę stworzyliśmy z myślą o gimnazjalistach i licealistach ...

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych

Dzięki nauce w naszej placówce młodzi ludzie zdobędą szeroką wiedzę i przygotowanie do takich zawodów, jak: monter sieci , instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer, murarz-tynkarz, kucharz, elektryk , dekarz, ślusarz, lakiernik, krawiec, fotograf, blacharz samochodowy, cukiernik i wiele innych. Prowadzimy także Ośrodek Dokształcania i Szkolenia ...
Śr. 07:00-15:00

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 im. J. Aleksandrowicza

Nasz Zespół Szkół zatrudnia doświadczonych i wykwalifikowanych pedagogów, którzy z pasją oraz dużym zaangażowaniem zajmują się nauczaniem dzieci. Prowadzimy klasy 25-osobowe, w których uczniowie integrują się ze swoimi rówieśnikami, nawiązują więź oraz pierwsze prawdziwe przyjaźnie. Naszym priorytetem jest prawidłowy rozwój interpersonalny, psychiczny ...
Śr. 07:00-15:00

Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Zygmunta Szczęsnego

Prowadzimy integracyjne przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum. Edukujemy dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki chrześcijańskiej. Uczymy je wzajemnej tolerancji oraz szacunku. Przeprowadzamy nabór uczniów posiadających orzeczenia właściwej poradni pedagogiczno-psychologicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu ...
Śr. 07:00-15:00

Prywatne Liceum dla Dorosłych. K.L.J. Mocarscy.-Jaromir Mocarski

Od lat z dużym prowadzeniem prowadzimy zarówno gimnazjum, jak i liceum dla dorosłych . Naszych uczniów przygotowujemy do egzaminów gimnazjalnych oraz maturalnych. Prowadzimy zajęcia zarówno w formie wieczorowej, jak i zaocznej, dzięki czemu możemy dostosować się do grafiku osób pracujących. Zajęcia wieczorowe odbywają się we wtorki ...
Śr. 09:00-20:00

Gimnazjum nr 81

Nasza szkoła posiada szereg tradycji sięgających dalekiej historii, które przekładają się na wysoki poziom nauczania. Zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowanych nauczycieli przekazujących swoją wiedzę oraz potrafiących zachęcić młodzież do poszerzania swoich zainteresowań. Lekcje w naszym gimnazjum przeprowadzone są pomysłowo ...

Społeczna Szkoła Podstawowa STO

STO to Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych. W jego skład wchodzą: Przedszkole STO, Społeczna Szkoła Podstawowa STO, Gimnazjum STO., Zapewniamy dzieciom kameralną atmosferę oraz naukę pod okiem najlepszych nauczycieli. Oferujemy rozszerzony program nauki języków obcych. W ramach zajęć w-f zapewniamy zajęcia na ściance ...

STO

Skupiamy się na przekazywaniu uczniom, że nauka nie jest tylko obowiązkiem, ale również przyjemnością. Chcemy, by każdego dnia poszerzali swoje horyzonty, ucząc się przydatnych i interesujących rzeczy. Zespół pracowniczy szkoły STO to osoby pełne zapału, zaangażowania oraz chęci kształcenia. Kierujemy ofertę do dzieci wczesnoszkolnych i nastolatków ...
Śr. 07:30-15:30

Niepubliczne Europejskie Gimnazjum Językowe w Legionowie

Absolwenci naszego niepublicznego gimnazjum są odpowiednio przygotowani, by pomyślnie zdać egzamin First Certificate. Zapewniamy naukę w małych grupach i indywidualne podejście do każdego ucznia. O wysoki poziom nauczania dbają wykwalifikowani pedagodzy dla których praca z dziećmi jest nie tylko sposobem na zarabianie pieniędzy ...