Skontaktuj się z nami

Wszelkie dane wyświetlane w niniejszym serwisie www, w tym dane osobowe w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zwanej dalej UODO, oraz przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zostały pozyskane z rejestrów jawnych lub źródeł publicznych dotyczących podmiotów gospodarczych lub zostały przekazane w celu opublikowania w ramach realizacji umów o świadczenie usług zawartych przez podmioty gospodarcze (Klientów) z CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 69, zwaną dalej CS (dawniej: pkt.pl Marketing Zintegrowany sp. z o.o.). Administratorem danych osobowych jest CS, która przetwarza je w ramach Programu Rozwoju Kontaktów Między Przedsiębiorcami w celu publikacji, świadczenia usług oraz archiwizacji i analiz gospodarczych, a także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez CS samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być przekazywane do celów marketingowych podmiotom współpracującym z CS, uprawnionym organom państwowym, a także w razie potrzeby, w przypadku Klientów CS instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. CS zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację uprawnień wynikających z UODO, w szczególności umożliwia dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawianie, a także respektuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych lub przekazywania ich podmiotom trzecim. Sprzeciw może być wniesiony e-mailem na adres: dok@csgroup.pl.
captcha

Pozyskaj nowych klientów w Internecie

Wizytówka w pkt.pl pomaga sprzedawać Twoje produkty i usługi

 • Miliony internetów korzysta z bazy firmy pkt.pl
  Miliony
  internautów
  miesięcznie odwiedza pkt.pl
 • 70% użytkowników kontaktuje się z firmą
  70%
  użytkowników
  kontaktuje się z firmą*
 • połowa kontaktów zakończona sukcesem
  50%
  kontaktów
  z sukcesem sprzedażowym

Dołącz do firm, które osiągają korzyści dzięki promocji w pkt.pl.

*Badanie Gemius dla serwisu pkt.pl, styczeń 2015
Facebook
Wróć na początek strony