TARYFY 3.2 1 / 2
TARYFY 3.2 2 / 2

TARYFY 3.2

Opis

Firma TYTAN przygotowała specjalistyczny program TARYFY pozwalający na komputeryzację prac przy opracowywaniu nowych taryf opłat na usługi przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Program generuje komplet załączników do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf według wymogów roku 2018.

Program generuje komplet załączników do wniosku o zatwierdzenie nowych taryf.

Nowa wersja 3.2 - zgodna ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z dnia 27 października 2017 r. „o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw” ogłoszoną w Dz. U. z dnia 27 listopada 2017 r (poz. 2180). TARYFY są samodzielnym programem posługującym się własną bazą danych, pozwalającym od początku do końca przygotować i wydrukować wspomniane dokumenty. Nie jest to zestaw arkuszy kalkulacyjnych ! Dzięki własnym kartotekom pozwala elastycznie dopasować dokumenty do struktury przedsiębiorstwa (wykazując wszystkie miejsce powstawania i rodzaje kosztów występujące w danym przedsiębiorstwie). Wygodne funkcje programu pozwalają szybko przygotować kolejne wersje taryf symulując różne poziomy zmiany kosztów lub wielkości sprzedaży w roku obowiązywania nowych taryf. Dzięki ścisłemu zintegrowaniu z programami: SQL WODA oraz Finansowo-Księgowym można automatycznie przenieść dane dotyczące sprzedaży (ilościowe oraz przychody w podziale na grupy taryfowe) oraz kosztów do kartotek programu Taryfy. Dane można wprowadzać również ręcznie. Program w znacznej mierze zmniejszy pracochłonność opracowania Taryfy, a jego elastyczność i możliwości symulacji dadzą Państwu  silne i szybkie narzędzie dla dodatkowych, własnych analiz.Dlaczego stosować program  taryfy ?   -  kliknij link  TARYFY

Facebook
Wróć na początek strony