Tablica budowlana Ogloszenie BIOZ STRAŻAK TORUŃ 1 / 1

Tablica budowlana Ogloszenie BIOZ STRAŻAK TORUŃ

Opis

PLAN BIOZ sporządza się w przypadku, gdy:
Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Lub

W trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z następujących rodzajów robót budowlanych:

  • •Których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.
  • •Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowi ludzi.
  • •Stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym.
  • •Prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych.
  • •Stwarzających ryzyko utonięcia pracowników.
  • •Prowadzonych w tunelach, studniach, pod ziemią.
  • •Wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.
  • •Wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza.
  • •Wymagających użycia materiałów budowlanych.
  • •Prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych,

CENA NETTO: 9,99zl/szt.

Wróć na początek strony