SQL WYWÓZ 1 / 3
SQL WYWÓZ 2 / 3
SQL WYWÓZ 3 / 3

SQL WYWÓZ

Opis

Cechy ogólne:

 • nowoczesne, stabilne i bezpieczne  rozwiązanie oparte na serwerze bazy danych PostgreSQL  o bardzo wysokiej wydajności  
 • graficzny interfejs ekranowy dostosowywany do bieżących potrzeb operatora z zachowaniem łatwości obsługi i przejrzystości
 • niewielkie wymagania sprzętowe, atrakcyjna cena programu
 • profesjonalne i skuteczne wsparcie użytkownika
 • nowa jakość rozwiązania odpowiadająca zarówno współczesności jak i przyszłości 
 • utrzymanie cenionych przez Klientów cech z poprzednich programów
 • duża łatwość prowadzenia wielooddziałowej pracy zdalnej przez Internet
 • nowatorskie podejście do obsługi zdarzeń uwzględniające obieg i śledzenie dokumentów
 • unikalne i wszechstronne możliwości raportowania i tworzenia dowolnych wykresów

Cechy szczegółowe:

 • możliwość wystawiania faktur, not księgowych, odsetkowych, wezwań do zapłaty ze zróżnicowaną numeracją roczną lub miesięczną oraz nazwą dokumentu, np. monit, faktura wewnętrzna itp.
 • prowadzenie bazy danych towarów, materiałów i usług celem uniwersalnego fakturowania wielobranżowej działalności firmy
 • automatyzacja wystawiania faktur okresowych, np. wywóz nieczystości, najem kontenerów, czynsze mieszkaniowe, najem lokali, dzierżawy różne, inne opłaty stałe
 • planowanie tras oraz harmonogramów wywozu nieczystości stałych i podstawiania kontenerów, wywozu nieczystości płynnych, zbiórki selektywnej, konserwacji zieleni oraz sprzątania ulic
 • możliwość wykorzystania modułu do fakturowania usług wcześniej zarejestrowanych, np. wywozu nieczystości, odbioru lub podstawienia kontenera
 • gospodarka pojemnikami oraz kontenerami
 • pełna ewidencja i kontrola płatności wystawianych faktur, not odsetkowych, wezwań do zapłaty
 • sygnalizowanie klientów z zadłużeniem i nadpłatą, harmonogramy faktur okresowych
 • zestawienia dla księgowości, np. rejestry VAT, salda, obroty, wykaz nierozliczonych należności
 • wszechstronne raportowanie, w tym eksport danych do wielu standardów np. csv, xls
 • możliwość przygotowania dowolnych wykresów do każdego raportu
 • wspólna baza danych dla posiadaczy modułu rozliczeniowego SQL WODA, SQL CIEPŁO, SQL WYWÓZ, SQL FAKTURY“
 • współpraca z modułami KASA i BANK w celu automatycznego księgowania raportów i wyciągów
 • pełna współpraca z systemami bankowości elektronicznej
 • eksport danych do modułu FK/RV napoziomie zarówno syntetycznym jak i analitycznym ( standard TYTAN/ csv ) lub współpraca on-line z modułem TYTAN SQL FK/RV
 • możliwość edycji standardowych dokumentów, np. potwierdzeń sald, wezwań, zawiadomień
 • obsługa zdarzeń powiązanych z klientem – notatki, alarmy, dokumenty, SMS-y, Maile, e-Faktury
 • tworzenie zadań jednorazowych lub okresowych dla operatorów, np. sprawozdanie dla zarządu, raport sprzedaży,  wykonywanie comiesięcznych raportów, zmiana hasła logowania, itp.

Dodatkowe informacje: kliknij na link SQL WYWÓZ 
Facebook
Wróć na początek strony