SQL GOSMAT 1 / 3
SQL GOSMAT 2 / 3
SQL GOSMAT 3 / 3

SQL GOSMAT

Opis

Cel modułu:

Prowadzenie bieżącej ewidencji ilościowo-wartościowej obrotów i stanów magazynowych na poszczególnych kontach magazynowych, księgowych i zleceń. Moduł zapewnia zapis danych (dekretów księgowych) do baz danych modułu TYTAN SQL FK/RV lub wydrukowanie kompletu poleceń księgowania, które księgowość materiałowa przekazuje co miesiąc do księgowości finansowej.

Funkcje modułu:

 • możliwość zastosowania na dokumentach obrotu ceny z ostatniego zakupu materiału, ceny średniej ważonej lub ceny podanej przez operatora,
 • w programie stosowane są następujące dokumenty obrotu:  PZ, WZ, RW, ZW, PR+, PR-, MM, STD oraz inne dokumenty obrotu definiowane przez
 • operatora,
 • obliczanie ceny średniej ważonej materiału na podstawie aktualnej ilości i wartości z kartoteki
 • stanów, możliwość zastosowania na dokumentach rozchodowych cen wg:  ceny średnio-ważonej, FIFO, LIFO,
 • przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji – arkusze spisowe, zestawienia, rozliczenia,
 • automatyczne uzgadnianie stanów z magazynem, po akceptacji każdego dokumentu,
 • tworzenie zbioru dekretów do modułu finansowo-księgowego, polecenia księgowania, automatyczny eksport danych do modułu TYTAN SQL FK/RV,
 • wielostanowiskowe wprowadzanie danych i obsługa,
 • obsługa wielu magazynów, wspólna kartoteka z magazynem z jednoczesnym zachowaniem kontroli nad stanami i obrotami w magazynach, funkcjonalność magazyniera,
 • możliwość prowadzenia ewidencji wg dwóch indeksów – własnego i PKWiU,
 • tworzenie w trybie automatu kopii zapasowej kartotek i dokumentów,
 • przygotowanie JPK_MAG.

Możliwości uzyskania następujących zestawień:

 • stany magazynowe na zadany dzień – również dla okresów zamkniętych i archiwalnych,
 • wartość materiałów na kontach dla indeksów pogrupowanych wg zadanych kryteriów,
 • wykaz materiałów nie wykazujących ruchu we wskazanym okresie oraz o stanach poniżej lub powyżej zadeklarowanych stanów,
 • zestawienie dokumentów obrotu dla poszczególnych kont magazynowych i indeksów materiałowych dla zadanego okresu z podaniem stanu początkowego, przychodów, rozchodów z podaniem typu i nr dokumentu, stanu końcowego,
 • wartościowe zestawienia z dokumentów obrotu z podziałem na rodzaj dokumentów, konta
 • magazynowe, konta kosztów, numery dokumentów, zlecenia,
 • wykaz pozycji z dokumentów obrotu wg zadanych kryteriów. (okres, indeks, grupa, konto...),
 • zestawienia z obrotów ilościowo-wartościowych i stanów.

Zalety modułu:

 • szerokie możliwości filtrowania zakresu przetwarzanych danych,
 • tworzenie różnych zestawień i analiz również w formie wykresów,
 • możliwość dostosowania szczegółów wyświetlanych informacji dla potrzeb użytkownika,
 • przekazywanie wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego.

Dodatkowe informacje:  kliknij na link   GOSMAT
Facebook
Wróć na początek strony