SQL CIEPŁO 1 / 4
SQL CIEPŁO 2 / 4
SQL CIEPŁO 3 / 4
SQL CIEPŁO 4 / 4

SQL CIEPŁO

Opis

Cel programu:

Kompleksowe usprawnienie działania pracy całego przedsiębiorstwa zajmującego się dostarczeniem ciepła i rozliczeniami z odbiorcami. Rozlicza również chłód (opłaty za klimatyzację )
System współpracuje również z rozwiązaniami centralek M-Busi odczytem radiowym.

Funkcje programu SQL CIEPŁO:

Prowadzenie kartoteki cen i opłat wg znowelizowanego prawa energetycznego.
Naliczanie podatku VAT wg ceny NETTO lub ceny BRUTTO, w zależności od rodzaju cen jednostkowych stosowanych przez przedsiębiorstwo.
Ewidencja oraz aktualizacja informacji o płatnikach i odbiorcach. Odnotowywane są niezbędne informacje o płatniku i odbiorcy,  potrzebne do wystawiania faktur.
Rejestracja odczytów ciepłomierzy- sposób podania odczytu (telefonicznie, prognoza, nielegalny pobór, ..itd.)
Rozliczanie zużycia w  węzłach ciepłowniczych o dowolnej strukturze.

System współpracuje również z rozwiązaniami centralek M-Busi odczytem radiowym.

Generowanie odczytów pośrednich, np. na końcu roku.
Odnotowanie wymiany, założenia i zdjęcia ciepłomierza.
Wystawianie i drukowanie faktur VAT i faktur korygujących. Możliwe jest wystawianie faktur wg rzeczywistego zużycia ( licznik)  lub prognozy oraz not odsetkowych i wezwań do zapłaty.
Nowoczesne mechanizmy pracy  e-SMS,   e-Faktura,   e-Druk 

Drukowanie poleceń przelewu, odcinków wpłat.
Współpraca z bankiem drogą elektroniczną (rozliczenia przez bank z ROR , indywidualne konta bankowe, ewidencja płatności masowych, wpłaty w innych systemach np. VIA BillBird ).
Potwierdzenia wpłat. (automatyczna współpraca z programem SQL KASA,  SQL BANK   firmy Tytan Sp. z o.o.).
Generowanie dokumentów księgowych do systemu F-K na poziomie analitycznym lub syntetycznym.
Możliwość exportu zestawień i analiz  do standardu EXCEL .
Drukowanie rejestru sprzedaży VAT, drukowanie wykazu nierozliczonych należności.
Analiza niezapłaconych faktur w podziale na różne okresy przeterminowania należności.
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań ze sprzedaży ciepła, statystyka dla zarządu.
Drukowanie umów i aneksów.
Prowadzenie gospodarki ciepłomierzowej, legalizacja ciepłomierzy.
Tworzenie automatyczne  kopii zapasowej ( bezpieczeństwa ) kartotek i faktur .

Facebook
Wróć na początek strony