PROTEC NF INC. aerozol 650 ml - Molydal, do czasowej ochrony antykorozyjnej, 1 / 1

PROTEC NF INC. aerozol 650 ml - Molydal, do czasowej ochrony antykorozyjnej,

Opis

po nałożeniu na metalową powierzchnię tworzy film olejowy, dający pełną ochronę przed korozją. Części pokryte PROTEC NF mogą być składowane na zewnątrz lub w agresywnej, korozyjnej atmosferze. Największą skuteczność działania preparatu zapewnia składowanie w pomieszczeniach zamkniętych. Jest łatwy do usunięcia przy pomocy tradycyjnych rozpuszczalników. W większości zastosowań (np. formy wtryskowe, wykrojniki, matryce) nie wymaga usuwania. Najlepsze efekty uzyskuje się nakładając preparat na powierzchnie wyczyszczone i suche. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ: ochrona form wtryskowych i odlewniczych, matryc, wykrojników i wszelkiego typu narzędzi.
Ochrona detali obrobionych lub przed obróbką. Ochrona prowadnic.
Facebook
Wróć na początek strony