opinie techniczne 1 / 1

opinie techniczne

Opis

Opinię techniczną, czyli ocenę stanu budynku dokonaną na podstawie oględzin i zapoznania się z dokumentacją projektową, wykonuje się w celu oceny rozwiązań, realizacji czy użytkowania obiektów budowlanych. Opinia techniczna może dotyczyć całego budynku lub tylko jego konkretnych elementów, a także rozwiązań technologicznych, materiałów budowlanych oraz kosztów inwestycji.

Wróć na początek strony