Branże w kategorii: Nauka i edukacja

 1. Producenci pomocy dydaktycznych do zajęć szkolnych. Tablice, mapy, bryły przestrzenne.
 2. Ośrodki badań naukowych, instytuty badawcze, ośrodki naukowe, placówki naukowe, ośrodki badawcze.
 3. Zarządzanie e-learning, szkolenia e-learning, szkolenia online, nauczanie online, platforma e-learningowa, studia e-learning, bezpłatne szkolenia e-learning.
 4. Szkoły językowe, kursy językowe, nauka języków obcych przez internet, korepetycje językowe, obozy językowe.
 5. Kursy komputerowe, szkolenia komputerowe, kursy komputerowe online, kursy komputerowe indywidualne i grupowe, szkolenia informatyczne.
 6. Lekcje muzyki prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli, nauka gry na wybranych instrumentach – oferty dla początkujących, jak i zaawansowanych.
 7. Przygotowanie do szkolnych sprawdzianów oraz egzaminów podczas nauczania indywidualnego. Oferty korepetycji u doświadczonych pedagogów.
 8. Nauka jazdy pod okiem doświadczonych instruktorów, przygotowująca do egzaminu na prawo jazdy. Oferty ośrodków szkolenia kierowców.
 9. Obozy językowe dla dzieci i młodzieży. Atrakcyjne programy łączące wypoczynek i zwiedzanie z nauką języków obcych.
 10. Szkolenia i konsultacje dla osób indywidualnych i instytucji. Zagrożenia radiacyjne, terrorystyczne, ekologiczne i cywilizacyjne.
 11. Laboratoria, instytuty i ośrodki naukowo-badawcze. Jednostki prowadzące badania naukowe chemiczne, fizyczne, matematyczne.
 12. Ośrodki organizujące zajęcia edukacyjne, odpowiedzialne za wychowanie i terapię dzieci i młodzieży.
 13. Przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe pozaszkolne. Informacje o systemie edukacji dla dzieci i młodzieży.
 14. Przedszkola oferujące udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych i integracyjnych, rozwijających zainteresowania i naturalne talenty.
 15. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, kształtowanie gotowości do nauki na wyższych szczeblach edukacyjnych.
 16. Lekcje rysunku i malarstwa dla kandydatów na uczelnie plastyczne.
 17. Szkolenia i kursy pozwalające na zdobycie nowych umiejętności i podniesienie swoich kwalifikacji. Szkolenia indywidualne i grupowe.
 18. Kursy dla pracowników służb medycznych. Szkolenia pierwszej pomocy dla firm i osób prywatnych.
 19. Edukacja zgodna z podstawą programową rozbudowana o zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne - oferty niepublicznych szkół artystycznych.
 20. Ciekawe programy zajęc plastycznych, muzycznych, teatralnych dla uczniów z zacięciem artystycznym. Oferty publicznych szkół artystycznych.
Wróć na początek strony