Branże w kategorii: Instytucje publiczne i pozarządowe

 1. Agencje realizujące zadania państwa w zakresie administracji gospodarczej.
 2. Międzynarodowa współpraca gospodarcza, polityczna i kulturalna. Informacje dla turystów, inwestorów i obywateli danego kraju.
 3. Składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportów.
 4. Biura obsługi działalności politycznej posłów i senatorów. Obsługa interesantów, dyżury poselskie.
 5. Agencje pracy, zatrudnienie za granicą, prace sezonowe i tymczasowe. Doradztwo zawodowe.
 6. Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, schronienia tymczasowe. Punkty PCK.
 7. Organizacje pozarządowe i pożytku publicznego, fundacje charytatywne.
 8. Pomoc sanitarna osobom w stanie nietrzeźwości, ośrodki rozwiązywania problemów alkoholowych.
 9. Stowarzyszenia zawodowe, samorządy zawodowe, ośrodki doskonalenia zawodowego.
 10. Komitety wyborcze, naukowe, doradcze, okręgowe, techniczne i społeczne, komitet normalizacyjny, komitety obywatelskie.
 11. Parafie, związki wyznaniowe, adresy Kościołów, świątynie, ruchy kościelne, stowarzyszenia kościelne, wspólnoty kościelne, organizacje katolickie, diecezje.
 12. Kuratoria oświaty, wykaz szkół i placówek, informacje o olimpiadach naukowych, doskonalenie nauczycieli, publikacje dla nauczycieli.
 13. Stacje meteorologiczne, prognozy pogody, stacje meteo online, pomiar wyników atmosferycznych, lądowe i morskie stacje meteo, stacje pogody.
 14. Organizacje światowe, instytucje międzynarodowe, organizacje międzynarodowe rządowe i pozarządowe.
 15. Nadzór nad publiczną opieką zdrowotną, informacje o działalności i placówkach.
 16. Ochrona ludności w sytuacji zagrożenia i zwalczanie klęsk żywiołowych – informacje o zadaniach obrony cywilnej i jej instytucjach.
 17. Organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy o trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.
 18. Organizacje o określonym programie politycznym, dążące do jego realizacji i sprawowania władzy. Wszystko o partiach politycznych.
 19. Ochrona bezpieczeństwa ludzi i mienia, nadzór nad przestrzeganiem prawa oraz stanie na straży porządku publicznego.
 20. Wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, analiza sytuacji społecznej, wypłacanie świadczeń.
Wróć na początek strony