O firmie

"Sołtys" w miejscowości Lublica wspólnie z radą sołectwa dba o rozwój lokalnej społeczności, współdziałając z miejscowymi organizacjami społecznymi w zakresie różnorodnych form wzajemnej pomocy sąsiedzkiej oraz gospodarności. Sołectwo podejmuje także działania prowadzące do zapewnienia właściwego bezpieczeństwa i poszanowania porządku publicznego w miejscowości Lublica. "Sołtys" reprezentuje sołectwo na zewnątrz, uczestniczy w sesjach rady gminy i realizuje uchwały rady dotyczące sołectwa.

Telefonicznie można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych ze społecznością lokalną pod numerem telefonu: 13 441 07 26. Kod pocztowy do korespondencji to: 38-214 Lublica. Zlokalizowani jesteśmy w województwie podkarpackim, powiat jasielski, gmina Kołaczyce.

Informacje o działalności

Branża: Sołtysi

Opinie (0)