Materiał Partnera

Zasady transportu towarów niebezpiecznych

Zasady transportu towarów niebezpiecznych

Chcesz dostarczyć niebezpiecznie produkty do odbiorców? Żeby tego dokonać w sposób nieszkodliwy, powinieneś zapoznać się z przepisami dotyczącymi transportu takiego towaru. Dzięki temu ograniczysz ryzyko związane z przewozem artykułów, stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Obowiązujące przepisy

Towar niebezpieczny to produkt, który w trakcie przewozu może stanowić zagrożenie dla ludzi i mienia (np. pestycydy, proch, benzyna). Jego transport podlega szczegółowym, zarówno międzynarodowym, jak i krajowym przepisom, których celem jest zmniejszenie ewentualnego zdarzenia oraz rozmiaru szkód. Dla transportu lądowego opracowano przepisy Umowy Europejskiej ADR, zawierające w formie zleceń modelowe regulacje opracowane przez Komitet Ekspertów ONZ. Dotyczą one następujących kwestii:

  • w jaki sposób należy sklasyfikować towary niebezpieczne?
  • Jakie są warunki i sposoby transportu?
  • Wymagane dokumenty podczas przewozu.
  • W jaki sposób należy oznakować przesyłkę?
  • Wymagane szkolenia personelu (załoga i kierujący pojazdem).
  • Czy potrzebne jest dodatkowe wyposażenie środka transportowego?

Istotne jest zapoznanie się z tymi przepisami, aby uniknąć sytuacji, że towar zostanie zatrzymany już na etapie podróży, co mogłoby spowodować dodatkowe koszty dla firmy. Dlatego warto zdecydować się na usługi profesjonalistów, którzy posiadają gruntowną wiedzę, a także zatrudniają doświadczonych doradców. Jak dodaje przedstawiciel firmy DAR-TRANS Dariusz Tolak: Prowadzę swoją działalność od 2001 roku. Zajmujemy się transportem samochodów ciężarowych, ponadgabarytowym i specjalistycznym. Wykonujemy nasze usługi pojazdami specjalnymi do transportu maszyn rolniczych i budowlanych, stalowych konstrukcji, przyczep samochodowych, ciągników rolniczych i innych. Oferujemy transport międzynarodowy i w granicach Polski.

Przewożenie towarów niebezpiecznych

Uwzględniając zasady określone w umowie ADR, można przewozić towary niebezpieczne:

  • jako sztuki przesyłki, czyli opakowania transportowe (np. materiał w skrzyniach, kanistrach, czy bębnach), które mogą być załadowane zarówno do pojazdów zamkniętych, jak i pojazdów częściowo lub całkowicie odkrytych. Muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby nie zmieniały swojego położenia w trakcie jazdy.
  • Luzem – dot. materiałów stałych, które mogą być przewożone bez opakowania – bezpośrednio w skrzyni.
  • W cysternach – mogą być przewożone tylko niektóre materiały, określone przepisami ADR.

Aby sprostać zasadom bezpieczeństwa należy przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego, tzn. właściwie załadować i wyładować transport, a także dostosować prędkość jazdy do warunków atmosferycznych (ograniczyć w przypadku złej nawierzchni). Ponadto trzeba pamiętać o odpowiednim oznakowaniu produktów (nalepki określające poszczególne materiały), potwierdzającym zgodność transportowanego urządzenia z wymaganiami zapisanymi w umowie ADR. Pozwoli to – w razie konieczności – wskazać jakie środki ostrożności należy podjąć w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz