Materiał Partnera

Zasady transportu medycznego

Zasady transportu medycznego
Do zadań transportu medycznego należy przewóz osób chorych, ofiar wypadków oraz pacjentów do wskazanych miejsc docelowych, w których będą mogli być leczeni. W zależności od pełnionych funkcji, rodzaje transportu można zaliczyć do dwóch głównych działów. Sprawdźcie na czym polega transport medyczny.

Czym jest transport medyczny?

Transport medyczny to transport wykonywany w ramach ratownictwa medycznego. Stanowi on zadanie, które wynika w nagłych zdarzeniach i wypadkach, a więc zawsze wtedy, gdy potrzebna jest nagła pomoc medyczna i transport pacjenta do najbliższego szpitala (lub do szpitala wynikającego z podstawowych funkcji ośrodka leczenia).

W transporcie medycznym, zwanym też sanitarnym, przewozić można zarówno pacjentów, jak i różnego rodzaju materiały biologiczne, w tym krew, organy do przeszczepu i materiały konieczne do wykonania świadczenia zdrowotnego, które potrzebują specjalistycznych warunków transportu – wyjaśnia ekspert reprezentujący firmę OCS ANA GROUP.

Zasady działania transportu medycznego

Transport sanitarny wykonywany jest przeważnie na zlecenie ośrodków medycznych publicznych i niepublicznych, takich jak szpitale, przychodnie lekarskie, stacje dializ i hospicja. Działa on w oparciu o umowę na wykonywanie usług transportu medycznego z wybraną firmą świadczącą takie usługi. Firma ta musi posiadać odpowiednio wyposażone środki transportu umożliwiające przeprowadzanie transportu sanitarnego.

Środki transportu jakie stosuje się w transporcie medycznym muszą spełniać zarówno polskie, jak i europejskie normy. Ponadto, w przypadku środków transportu ratownictwa medycznego pojazdy te muszą być wyposażone w wysoko wyspecjalizowane narzędzia niezbędne do wykonywania zadań zespołu ratownictwa medycznego.

Polskie systemy transportu sanitarnego

W polskim transporcie sanitarnym wyróżnia się 2 grupy zespołów medycznych:

  • specjalistyczne (trzyosobowe) – tworzą je lekarz, pielęgniarką i ratownik medyczny posiadający uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (ich ambulans oznakowany jest literą S),
  • podstawowy – przynajmniej 2 osoby go tworzące muszą mieć uprawnienia do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (zwykle pielęgniarką lub ratownik medyczny, ich ambulans oznakowany jest literą P).

Podsumowując, transport medyczny pełni bardzo ważną funkcję, niejednokrotnie ratując życie pacjentom. Warto jednak wiedzieć, że można wzywać go nie tylko w przypadku realnego zagrożenia życia danego człowieka, ale w każdej sytuacji, którą (według subiektywnej oceny) uważamy za groźną dla jego zdrowia i wymagającą szybkiej interwencji ratowników medycznych. Może też służyć do przewożenia różnego rodzaju materiałów biologicznych.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz