Materiał Partnera

Zalety szkół niepublicznych

Zalety szkół niepublicznych
Niepubliczne placówki edukacyjne z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Po części wynika to z niedostatecznej ilości miejsc oraz niskiej niekiedy jakości nauczania w placówkach publicznych. Rośnie również świadomość społeczna i wymagania dotyczące edukacji – rodzice chcą zapewnić dzieciom najlepsze wykształcenie, a uczniowie liczą na bogatszą i ciekawszą ofertę edukacyjną. Jakie są największe atuty szkół niepublicznych?

Dobre warunki kształcenia

Sekret sukcesu szkół niepublicznych tkwi w indywidualnym podejściu do ucznia. Placówki tego typu nie podlegają bowiem publicznemu systemowi i na pierwszym miejscu stawiają potrzeby swoich uczniów. Sprzyja temu przede wszystkim nauka w niewielkich grupach – podczas gdy w publicznych klasach uczy się nawet trzydzieści osób, niepubliczne szkoły tworzą grupy o połowę mniejsze. Kameralne grono sprzyja nauce, pozwala lepiej dostosować poziom i tematykę lekcji do indywidualnych możliwości i preferencji uczniów. Do tego dochodzi kompleksowa opieka, jaką oferują szkoły niepubliczne nie tylko w zakresie samej edukacji, ale również szeroko pojętego kształcenia i rozwoju. Tego typu placówki dysponują bowiem nie tylko wykształconą i doświadczoną kadrą nauczycielską, ale zapewniają również opiekę specjalistów, np. psychologa oraz logopedy. Chętnie korzystają również z najnowocześniejszych metod wspomagania procesu nauczania oraz rozwiązywania problemów. Dzięki temu uczniowie w takich szkołach mogą liczyć nie tylko na dobre wykształcenie – placówki niepubliczne pomagają budować poczucie własnej wartości, rozwijają i wspierają inicjatywę oraz kreatywność dzieci, a także kształtują ich charakter i osobowość, dając szansę na lepszą przyszłość i osiągnięcie sukcesu w dorosłym życiu.

Ciekawa oferta edukacyjna

Szkoła niepubliczna powinna oferować uczniom bogate możliwości edukacyjne. Podstawą jest tu oczywiście standardowy program nauczania, realizowany w zgodzie z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, a więc przedmioty przyrodnicze, humanistyczne czy matematyczne. Do tego dochodzi również edukacja muzyczna oraz plastyczna, lekcje wychowania fizycznego, a także nauka języków obcych – w szczególności angielskiego i niemieckiego. Ważne, by taka podstawa programowa realizowana była z udziałem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Jednakże standardowe przedmioty to nie wszystko, na co mogą liczyć uczniowie szkół niepublicznych. Tego typu placówki, czego przykładem jest Niepubliczna Polsko Angielska Szkoła Podstawowa Tęczowe Abecadło w Stargardzie, oferują szeroki wachlarz zajęć dodatkowych i kół zainteresowania, które pozwalają dzieciom rozwijać swoje pasje i poszerzać wiedzę oraz umiejętności. Organizowane są tam m. in. zajęcia taneczne, komputerowe czy kreatywne. Chętnie korzysta się również z nowoczesnych metod edukacyjnych, takich jak sensoplastyka. Wszystko to sprawia, że uczniowie coraz częściej trafiają właśnie do szkół niepublicznych.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz