Materiał Partnera

Zajęcie konta bankowego przez komornika

Zajęcie konta bankowego przez komornika

Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na egzekwowanie długów od dłużnika dla wierzyciela jest działanie komornicze związane z zajęciem konta bankowego (rachunku bankowego). Najczęściej dotyczy to spraw nieopłacania rat kredytowych, rachunków za energię czy telefon, a także mniejszych długów.

Na czym polega zajęcie konta przez komornika?

Zajęcie konta bankowego przez komornika, jest możliwe tylko wtedy, kiedy ten uzyska sądowy tytuł wykonawczy. Wtedy w imieniu wierzyciela kancelaria komornicza porozumiewa się z bankiem, który jest zmuszony doprowadzić do ściągnięcia środków z rachunku i do blokady całego konta. Istotne przy tym jest to, że ten proces windykacji należności pozwala zarówno na egzekwowanie należności, które są zarejestrowane na koncie, jak i na pobieranie tych, które dopiero wpłyną. Ważne jest jednak to, że zawsze o zajęciu rachunku bankowego musi dłużnika poinformować komornik, a nie bank!

Zajęcie komornicze i jego skutki

Według polskiego prawa procedura zajęcia komorniczego umożliwia komornikowi zajęcia maksymalnie 75% wysokości minimalnego wynagrodzenia przy wpływie pieniędzy na konto dłużnika. Kwota wolna od tegoż zajęcia wynosi zaś prawie 1600 złotych miesięcznie. W przypadku większych długów, nigdy cała wierzytelność nie jest pobierana jednorazowo. Jeśli jednak konto posiada całą kwotę pokrycia, jest to równoznaczne z możliwością pobrania przez komornika całego długu w określonych miesięcznych częściach. Dłużnik po zajęciu komorniczym konta nie może bowiem wykonywać na nim żadnych transakcji takich, jak przelewy. Przychodzące środki, czy to wpłaty własne, czy wynagrodzenie za pracę zawsze poddawane są egzekucji. Wyjątkiem są jednak wszystkie świadczenia socjalne: 500+, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny itd.

Współpraca dłużnika z komornikiem

W przypadku zajęcia konta przez komornika, ważne jest to, aby dłużnik podjął współpracę z danym specjalistą i wierzycielem. To często pozwala na wynegocjowanie korzystnych warunków spłaty zadłużenia. Często wola kooperacji pozwala na odblokowanie rachunku bankowego i podpisanie umowy ratalnej – musi ona być jednak bezwzględnie przestrzegana przez osobę regulującą wierzytelność pod rygorem wdrożenia ostrzejszych metod egzekucji należności.

Współpraca wierzyciela z komornikiem

Według prawa wierzyciel w przypadku chęci zajęcia konta bankowego dłużnika, może współpracować w tym zakresie z wybranym przez siebie komornikiem. Należy wtedy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z oświadczeniem na piśmie, że wykorzystujemy prawo do wyboru danej kancelarii komorniczej. Swoją wysoką skutecznością windykacyjną w sprawach o zajęcie konta bankowego, wyróżnia się zaś m.in. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar. Z jego narzędziami działań, czy tzw. rewirem komorniczym, zapoznać się można na dedykowanej stronie internatowej.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz