Materiał Partnera

Wyznaczniki nowoczesnej geodezji i kartografii

Wyznaczniki nowoczesnej geodezji i kartografii

Dzisiejsza geodezja i kartografia wiążą się nie tylko z szerokimi kompetencjami terenowymi popartymi wykształceniem i państwowym egzaminem zawodowym, ale również wykorzystaniem nowoczesnych technik pomiarów. Najlepsze biura geodezyjne łączą w sobie wieloletnią praktykę wzbogaconą o innowacyjność urządzeń pomiarowych. One wraz ze specjalistycznymi programami komputerowymi pozwalają sporządzać precyzyjne mapy.

Geodezja klasyczna

Najczęściej z usług geodezyjnych korzystają klienci indywidualni w celach wytyczenia granic działki budowlanej, ustalenia przebiegu uzbrojenia terenu (wszystkie wymagane systemy prawidłowego funkcjonowania domu: instalacje gazowe, elektryczne, wodno-kanalizacyjne itp.) czy wykonania pomiarów dla projektanta. Pełna obsługa geodezyjna inwestycji budowy domu zakłada wiele działań terenowych i biurowych geodety. Bardzo ważne jest to, że specjaliści z biur geodezyjnych pomagają uzyskać w urzędach miejskich odpowiednie pozwolenia na budowę – jest to pierwszy krok prac przygotowawczych. Następnie zajmują się oni wyznaczeniem granicy działki, a na podstawie specjalistycznych pomiarów skonstruują mapę do celów projektowych. Ważne są również działania związane z inwentaryzacją architektoniczną oraz z uczestnictwem geodety w pracach budowlanych – koordynacja projektu wedle mapy zasadniczej. Podczas samej realizacji całej inwestycji geodeta powinien prowadzić nadzór nad prawidłowym przebiegiem budowy – wszystkie wytyczone uzbrojenia terenu, a także sam budynek muszą, co do centymetra zgadzać się z pomiarami geodety. Ostatnim etapem jest przygotowanie map powykonawczych projektu, które są potrzebne do odpowiedniej ewidencji danych budynku.

Warto wiedzieć, że w przypadku budowy domów geodeci najczęściej stosują klasyczne działania oparte na pomiarach terenowych. Duże inwestycje wymagają wykorzystania innowacyjnych technik. Doskonale wiedzą o tym, specjaliści z biura geodezyjnego Altus. Usługi geodezyjne. G. Krasoń.

Duże inwestycje – fotogrametria i skaning

Innymi modelami działania kierują się najlepsi geodeci przy obsłudze inwestycyjnej dużych placów budowy. Geodezja inżynieryjna związana ze wznoszeniem obiektów o bardziej skomplikowanych projektach wymaga nie tylko klasycznych metod geodezyjnej obsługi budowy, ale również zastosowania dodatkowych procesów (np. pomiary pionowości budowli wysokich, czy obliczania mas ziemnych). Duże inwestycje wymagają stałych konsultacji z biurem geodezyjnym oraz profesjonalnego monitoringu przebiegu wnoszenia obiektu. Oprócz użycia programów komputerowych CAD do stworzenia wizualizacji przestrzennej, geodeci wykorzystują fotogrametrię i skaning.

Te dwa procesy dokonywania pomiarów mają na celu wierne odwzorowanie przestrzeni budowlanej, z uwzględnieniem terenów, do których jest utrudniony dostęp oraz mają przeznaczenie dokumentacyjne całej inwestycji. Fotogrametria i skaning wykorzystują zdjęcia i filmy z drona bądź z samolotu (biura geodezyjne muszą mieć dodatkowe uprawnienie z Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykorzystanie dronów). Dzięki temu z łatwością można dokonać pomiarów na dużym obszarze, a następnie przejść do etapu przygotowania ortofotomapy i modelu 3D terenu. Przydatna jest również technika fotogrametrii naziemnej, która bardzo często wykorzystywana jest przez geodetów na zlecenie konserwatorów zabytków. Pozwala ona na generowanie przekrojów, tworzenie modeli i dokumentacji fotograficznej rzeźb, pomników i innych mniejszych obiektów zabytkowych, budowlanych czy urbanistycznych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz