Materiał Partnera

Wybór szkoły niepublicznej - czym się kierować?

Wybór szkoły niepublicznej - czym się kierować?

Wybór odpowiedniej szkoły dla dziecka może zadecydować o całym jego życiu. Jest to miejsce, w którym spędzi ono wiele godzin podczas nauki, poznawania świata, a także zawrze swoje pierwsze znajomości. Dlatego rodzice powinni bardzo uważnie przyjrzeć się ofercie placówek, zanim zapiszą swoją pociechę do wybranej. Na szczególną uwagę zasługują szkoły niepubliczne. Jak wybrać najlepszą z nich?

Kameralne klasy

Nawet najlepszy nauczyciel nie będzie mógł zadbać o wszystkich uczniów, jeżeli w klasie znajduje się blisko trzydzieści osób. Nie tylko nie jest on wówczas w stanie zapewnić, że każdy z podopiecznych opanuje przewidziany materiał, ale także może nie dostrzec, czy nie potrzebują oni pomocy w przyswojeniu określonych zagadnień.

Dlatego wybierając szkołę niepubliczną, należy mieć na uwadze, czy do jednej klasy nie będzie uczęszczać więcej niż kilkanaście osób.

Dziecko potrzebuje uwagi oraz wsparcia – i to na każdym etapie edukacji szkolnej. Pedagog pracujący z mniejszą grupą uczniów z pewnością znajdzie czas na indywidulane podejście do każdego z nich. Przełoży się to na zadowalające efekty nauki, jak i na lepszą komunikację z nauczycielem” – wyjaśnia specjalistka ze Szkoły Podstawowej Tęczowe Abecadło.

Doświadczona kadra pedagogiczna

W szkole niepublicznej powinni pracować nauczyciele, którzy mają świetny kontakt z młodzieżą i dziećmi. Warto, aby mogli pochwalić się wysokimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w pracy z najmłodszymi. Muszą także mieć poczucie misji, którą jest przekazywanie wiedzy i kształcenie odpowiednich wartości. Nauczyciele powinni także współpracować z rodzicami oraz wspierać ich w wychowywaniu ich pociech.

Realizacja podstawy programowej i zajęcia dodatkowe

Szkoła niepubliczna musi realizować podstawę programową zgodną z wymogami Ministerstwa Edukacji. Nauczyciele powinni dbać o to, aby doskonale przygotować swoich wychowanków do egzaminów oraz do dalszych etapów edukacji.

Oprócz tego w szkole niepublicznej powinny być organizowane lekcje dodatkowe wspierające rozwój dzieci. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, muzycznych, plastycznych, komputerowych. Jest to dla nich wspaniała okazja do odkrycia swoich pasji i zainteresowań.

Atmosfera przyjazna dla uczniów

Życzliwa i przyjazna atmosfera ma ogromny wpływ na to, czy uczniowie chętnie przychodzą do szkoły. Nauczyciele powinni uczyć ich empatii, szacunku, uprzejmości w kontaktach międzyludzkich. W placówce niepublicznej nauka oraz zajęcia powinny być tak zorganizowane, aby uczniowie nie kojarzyli pobytu w szkole z niemiłym obowiązkiem oraz stresem.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz