Materiał Partnera

Współpraca notariusza ze spółkami

Współpraca notariusza ze spółkami

Dzisiejsze środowisko biznesowe, zwłaszcza to, związane z działalnością gospodarczą prowadzoną na szeroką krajową, oraz międzynarodową skalę, wymaga kompleksowej obsługi prawnej. Duże przedsiębiorstwa zainteresowane są stałą współpracą nie tylko z radcami prawnymi, czy też adwokatami, ale także z kancelariami notarialnymi. Dowiedz się zatem, jakie sprawy prawa spółkowego i nie tylko, obsługują najlepsi notariusze.

Obsługa różnych grup klientów

Jeśli chodzi o notarialną obsługę klientów indywidualnych, warto wiedzieć, że najlepsze kancelarie świadczą stałą, a także doraźną pomoc spółkom jawnym, partnerskim, komandytowo-akcyjnym, akcyjnym, czy tym z ograniczoną odpowiedzialnością. Mogą to być zarówno firmy z branż produkcyjnych, jak i przemysłowych, czy usługowych, a czasem nawet różnego rodzaju fundacje i instytucje pozarządowe. Szczególnymi odbiorcami usług notarialnych są jednak spółki, które działają na rynku deweloperskim, a także szerzej rozumianym nieruchomościowym. To oni między innymi powinni zainteresować się podejmowaniem kooperacji, z takimi kancelariami notarialnymi, jak ta prowadzona przez notariusza Łukasza Górskiego w Warszawie – działalność na terenie dzielnic Bemowo, Wola, Śródmieście i Żoliborz. Czy wyróżniają się zaś tego typu podmioty? Przede wszystkim elastyczną formą współpracy, doskonałą znajomością zagadnień prawa spółek, administracyjnego, czy gospodarczego, jak i też wysokimi kompetencjami biznesowymi, pozwalającymi na skuteczne wykonywanie czynności notarialnych, dla różnych sektorów działalności podmiotów gospodarczych.

Działania organizacyjno-zarządcze w dziedzinie notarialnej – prawo spółek

Działania notarialne związane ze spółkami, nie tylko mają szeroką funkcję prawną, ale także organizacyjną i zarządczą. Duże przedsiębiorstwa potrzebują bowiem pomocy notariuszy w sporządzaniu aktów założycielskich, umów oraz statutów, czy też pełnomocnictw. Ważne są również czynności notarialne dotyczące protokołów zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, czy tych odnośnie do walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych. Najlepsze kancelarie notarialne są gotowe również na poświadczanie podpisów pod umowami sprzedaży udziałów, co tyczy się spółek z o.o., a także potwierdzania notarialnego oświadczeń o objęciu akcji bądź udziałów.

Szczególną pomoc kancelarii notarialnych, wymagają zarządy, które przeprowadzają procesy łączenia i podziału spółek, czy też przekształcania przedsiębiorstw właśnie w spółki. W uproszczeniu proces podziału spółki może polegać na sporządzaniu odpowiednich aktów notarialnych. Do ich wykonania potrzebne będą między innymi takie dane, jak: numery KRS łączących się spółek; ostatnie teksty jednolite umów łączących się spółek; wskazanie spółki kapitałowej przejmującej inną spółkę/inne spółki, lub wskazanie rodzaju zawiązywanej spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub s.a.), która ma przejąć istniejące spółki; plan połączenia z projektem uchwał zebrań/zgromadzeń łączących się spółek; a także inna dokumentacja/informacje, w zależności od formy prawnej spółki.

W przypadku tych z ograniczoną odpowiedzialnością ważne będą aktualne listy wspólników spółki podpisane przez zarząd spółki. W sytuacji łączenia zaś spółek akcyjnych, należy dostarczyć listę akcjonariuszy, który są również uprawnieni do uczestniczenia oraz głosowania na walnym zgromadzeniu spółki.

Obsługa rynku nieruchomościowego i deweloperów – prawo nieruchomości

Wiele małych firm, jak i wielkich spółek, działa również na rynku nieruchomościowym oraz deweloperskim, co wiąże się z koniecznością korzystania także z szerokich usług notarialnych, tym razem w innym zakresie prac. Mowa o czynnościach notarialnych takich, jak sporządzanie umów sprzedaży nieruchomości, umów zniesienia współwłasności nieruchomości, umów przedwstępnych, umów deweloperskich, a także ustanawianiu hipotek oraz praw użytkowania. Ważnymi aktami notarialnymi są również umowy przeniesienia własności, czy też różnego rodzaju dokumentacja dotycząca praw spółdzielczych. Należy bowiem zauważyć związki firm nieruchomościowych, budowlanych, deweloperskich itd. z klientami indywidualnymi. Obsługa obu stron wymaga od notariuszy szerokiego wyspecjalizowania. Takim wyróżnia się m.in. notariusz Łukasz Górski, który obsługuje dynamicznie rozwijający się rynek stolicy.

Wymieniając zakres prac kancelarii notarialnych w związku ze sprawami nieruchomościowymi, warto skupić swoją uwagę między innymi na umowach deweloperskich, które zawierane są najczęściej pomiędzy deweloperem a nabywcą mieszkania, nawet w przypadku nierozpoczętej jeszcze inwestycji wznoszenia np. apartamentowca na modnym osiedlu mieszkaniowym. Umowy deweloperskie w formie aktu notarialnego są dzisiaj bardzo ważnym zabezpieczeniem interesów obu stron. Firma wznosząca obiekt ma gwarancję niewycofania się z umowy – jedynie pod rygorem np. braku zwrotu części kosztów – a osoba kupująca, może spać spokojnie wiedząc, że w przypadku niewywiązania się z postanowień umowy, będzie miała pełne prawo do uzyskania wszystkich wcześniej wpłaconych zaliczek itd.

Warto przy tym dowiedzieć się u notariusza, jakie pułapki może przynieść np. nabywcy podpisanie umowy z konkretnymi klauzulami. Przykładem może być zapis deweloperów, określających skutki niestawiennictwa się kupującego we wskazanym terminie w celu odbioru mieszkania – często deweloper poprzez klauzulę nadaje sobie prawo do jednostronnego odbioru lokalu, w takiej sytuacji.

Opracowanie:
Warszawa, Erazma Ciołka 13 lok. 100
tel. 510 606 022
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz