Materiał Partnera

W jaki sposób zostać kierowcą zawodowym?

W jaki sposób zostać kierowcą zawodowym?

Uprawnienia kierowcy zawodowego pozwalają zdobyć zatrudnienie w wielu sektorach transportu, logistyki i spedycji. Do ich uzyskania konieczne jest przejście przez kilka istotnych kursów zakończonych egzaminami. Oczywiście najpierw należy wyrobić sobie prawo jazdy. Zaczynamy od kategorii B, by przez kategorię C dojść do kategorii C+E, która pozwala na poruszanie się tzw. tirami z naczepą.

Przygotowania do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

Otrzymanie prawa jazdy kategorii B jest niezbędne, by możliwe stało się przejście do kolejnych kroków uzyskania uprawnień na kierowcę zawodowego. Bez niego nie możemy uczestniczyć w kursie na kategorię C czy C+E. Na kurs prawa jazdy kategorii B możemy zapisać się najwcześniej na trzy miesiące przed osiemnastymi urodzinami. Warto przystąpić do tego jak najwcześniej, by w chwili ukończenia szkoły średniej mieć już za sobą wszelkie formalności. Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej, testowej, a także praktycznej, sprawdzającej kompetencje kandydata na kierowcę w jeździe na placu manewrowym i po mieście. Gdy uzyskamy pozytywny wynik, możemy przejść do kolejnego etapu – uzyskania prawa jazdy kategorii C. Do kursu na prawo jazdy kategorii C możemy przystąpić po ukończeniu dwudziestego pierwszego roku życia. Musimy też posiadać opisane powyżej prawo jazdy kategorii B. To pierwsze kryterium możemy jednak obejść, jeśli ukończymy opisany niżej kurs kwalifikacji wstępnej, który zajmuje dwieście osiemdziesiąt godzin – w tym dwieście sześćdziesiąt godzin zajęć teoretycznych oraz dwadzieścia godzin praktyki. Wówczas pozostaje tylko zdobycie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które potwierdzą brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi. Podobnie jak w przypadku kategorii B, kurs na kategorię C kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Kurs kategorii C+E można odbyć równolegle lub po uzyskaniu prawa jazdy kategorii C. Po kursie na prawo jazdy kategorii C+E nie ma żadnego egzaminu teoretycznego – jest tylko praktyczny. Wszystkie kursy, a także kwalifikacje prowadzące do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej możemy odbyć w jednym ośrodku szkoleniowym – takim jak na przykład ABC Szkolenia. Jego wysoka renoma i rzetelność znane są wszystkim mieszkańcom Warszawy.

 Jak uzyskać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej?

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej uzyskać możemy wówczas, gdy posiadamy już prawo jazdy kategorii C lub C+E lub zamierzamy je sobie wyrobić. Jeśli mamy mniej niż dwadzieścia jeden lat, musimy w tym celu przejść przez kurs kwalifikacji wstępnej, a jeśli więcej – kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Ten drugi trwa połowę czasu pierwszego, czyli sto czterdzieści godzin. Po zakończeniu kursu przystępuje się do egzaminu teoretycznego. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej uzyskujemy wyłącznie wówczas, gdy uzyskamy z tego egzaminu pozytywny wynik. Wiąże się to także z uzyskaniem kodu 95 do prawa jazdy. Oczywiście ponownie wymagane jest przedłożenie w wydziale komunikacji wyników badań lekarskich i psychologicznych, które poświadczą brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy.

Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej – co dalej?

Posiadając Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej uzyskujemy niezwykle istotny atut, który wyróżni nas na rynku pracy. Oznacza ono bowiem, że jesteśmy gotowi do prowadzenia ciężarówki i transportowania towarów za jej pomocą. Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej jest jednak wydawane na czas określony. Zgodnie z obecnymi przepisami okres jego ważności wynosi pięć lat od daty wydania. Jego przedłużenie odbywa się za pośrednictwem kursu okresowego. Liczy się tylko jego ukończenie, nie trzeba zdawać żadnego egzaminu. Dla wielu kierowców jest to więc czysta formalność. Mimo tego należy wykonać badania lekarskie i przedłożyć je do ośrodka szkoleniowego. W ten sposób oficjalnie upewniamy organy państwowe o tym, że z powodu schorzeń nie spowodujemy żadnego zagrożenia na drodze. Szkolenia okresowe należy oczywiście ponawiać co pięć lat.

Dodatkowe uprawnienia dla kierowców zawodowych

Kierowca posiadający Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej ma uprawnienia do przewozu rzeczy. Jednak prawo jazdy kategorii C (lub C+E) pozwala także na przewożenie materiałów niebezpiecznych. Aby zwiększyć swoje kwalifikacje, należy przystąpić do szkolenia podstawowego ADR, a także zdać wieńczący je egzamin w formie testu. Pozytywny wynik gwarantuje nam uzyskanie honorowanego w całej Europie zaświadczenia ADR, dzięki któremu będziemy mogli przewozić także materiały zaklasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie krajowym i zagranicznym.

Oceń artykuł (2)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz