Materiał Partnera

Ustalenie opieki nad dziećmi po rozwodzie – przebieg i możliwe rozwiązania

Ustalenie opieki nad dziećmi po rozwodzie – przebieg i możliwe rozwiązania

Rozwód to wydarzenie, które często wywraca do góry nogami świat dziecka. Rodzina, w której funkcjonowało do tej pory, przestaje istnieć, a w jej miejsce pojawia się pewien układ, w którym kontakt z jednym lub obojgiem rodziców może zostać w pewien sposób ograniczony. Obowiązkiem dorosłych jest w tym przypadku zadbać o to, by zmiany przebiegały w możliwie najłagodniejszy sposób.

Przyznanie opieki nad dzieckiem

Zawarcie małżeństwa to poważna decyzja, w swoim zamierzeniu wiążąca dwójkę ludzi na resztę życia. W większości przypadków pary decydują się na dziecko lub kilka, czym samym powiększają swoją rodzinę. W idealnej sytuacji rodzice się kochają, szanują i wspólnie wychowują dzieci, dając im miłość i bezpieczeństwo. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Niezgodność charakterów, różnice wynikające z wyznawanych wartości czy też wypalenie się uczucia między małżonkami może prowadzić do rozwodu. Sam w sobie nie jest on złą rzeczą, niekiedy pozwala uchronić dzieci przed wpływem negatywnych emocji między dorosłymi, ale musimy pamiętać, jak diametralną jest on zmianą dla dziecka niezależnie od jego wieku.

Najlepszym rozwiązaniem w kwestii opieki rodzicielskiej jest porozumienie między rodzicami zawarte jeszcze przed sfinalizowaniem sprawy rozwodowej w sądzie. W dokumencie porozumienia wychowawczego znaleźć się powinny:

  • podział opieki nad dzieckiem w poszczególnych porach roku;
  • zasady kontaktowania się z dzieckiem;
  • sposób podejmowania decyzji dotyczących wychowania i zdrowia dziecka;
  • podział kosztów utrzymania dziecka.

Rzadko jednak się zdarza, by sprawa została rozwiązana w ten sposób i decyzję podejmuje sąd. W obu przypadkach warto zaangażować adwokata takiego jak Anna Krasuska-Terrillon, która prowadzi kancelarię adwokacką w Katowicach, oferując pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego właśnie. Sąd może w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej może powierzyć ją obojgu rodziców, powierzyć ją jednemu z rodziców i jednocześnie ograniczyć władzę drugiego do pewnych spraw, a może też pozbawić, ograniczyć czy zawiesić władze jednego lub obojga rodziców. Obecnie coraz częściej opieka powierzana jest obojgu rodzicom z uwagi na dobro dziecka.

Podstawy powierzenia opieki nad dzieckiem

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku braku porozumienia wychowawczego, to sąd podejmuje decyzję o przyznaniu opieki jednemu lub obojgu rodziców oraz ustala ewentualne ograniczenia praw władzy rodzicielskiej. Kieruje się przy tym przede wszystkim dobrem dziecka. Oczywiste jest zatem, że opieka nie zostanie powierzona rodzicowi dysfunkcyjnemu, czyli na przykład uzależnionemu od alkoholu. W przypadku rodzeństwa natomiast zazwyczaj sąd postanawia o ich nierozdzielaniu.

Co jest brane pod uwagę? Ważna jest tu więź dziecka z rodzicem oraz to, który z nich jest w stanie zapewnić dziecku lepsze warunki i poświęcić więcej czasu na jego wychowanie. Czynnikiem, który może wpłynąć na ocenę więzi rodzica z dzieckiem, jest opinia psychologów z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów dawniej tzw RODK. Niekiedy sad może zapytać dziecko, z którym z rodziców chce ono zostać. Pamiętajmy ponadto, że sąd decyduje o sprawowaniu władzy rodzicielskiej tylko w przypadku dzieci niepełnoletnich, nigdy zaś w przypadku pełnoletnich.

Opracowanie:
Katowice, Szpaków 56
tel. 607 940 994
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz