Materiał Partnera

Towary spożywcze w transporcie drogowym

Towary spożywcze w transporcie drogowym

Transport towarów spożywczych to szczególna kategoria transportu, objęta szczegółowymi obostrzeniami wynikającymi z tego, że artykuły spożywcze należą do artykułów szybko psujących się. Obostrzenia i standardy przewozu artykułów spożywczych wynikają z konkretnych przepisów prawa, które określają rodzaje środków transportu, warunki temperaturowe, badania, certyfikaty, normy i atesty, a także dokumentację, która musi się znajdować w pojeździe.

Jak zadbać o artykuły spożywcze podczas transportu?

Transport artykułów spożywczych musi być prowadzony ze szczególną dbałością o towar. Jedynie spełnienie norm prawnych i technicznych oraz właściwa organizacja transportu zapewnić może zachowanie bezpieczeństwa żywności oraz zagwarantować jej zdatność do spożycia. Przepisy, które określają rodzaj środków transportu, jakie mogą być wykorzystywane do tego rodzaju przewozów, warunki temperaturowe, jakie muszą być spełniane a także kwestie dotyczące przeprowadzania badań, to przede wszystkim międzynarodowa Umowa o przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów z 1970 roku (ATP), oraz Ustawa o transporcie drogowym, Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, a także Rozporządzenie w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych. Samochody firm świadczących usługi transportowe artykułów żywnościowych muszą mieć odpowiednią konstrukcję i wyposażenie, w zależności od rodzaju przewożonych artykułów, w celu zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem i utrzymania ich jakości. Produkty spożywcze przewozić należy w szczelnych opakowaniach lub w pojemnikach transportowych. Pojazdy muszą zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju przewożonych produktów. Transport towarów w niskich temperaturach wymaga na przykład zastosowanie lodowni i chłodni, które zapewniają obniżenie temperatury i utrzymanie jej wewnątrz nadwozia na odpowiednim poziomie, jak również urządzeń monitorujących zmiany temperatury. Pojazdy, transportery i kontenery wykorzystywane do przewozu artykułów spożywczych winny być utrzymane w czystości i na bieżąco dezynfekowane.

Dokumentacja wymagana przy przewozach żywności

Kierowca pojazdu przewożącego żywność i towary szybko psujące się, musi posiadać przy sobie odpowiednią dokumentację, którą winien okazać na każde żądanie służb kontrolnych. Pan Jacek Dudek, prowadzący firmę świadczącą usługi transportowe wyjaśnia, co obejmuje ta dokumentacja. Są to przede wszystkim świadectwa zgodności z umową ATP, właściwe certyfikaty wystawione przez Laboratorium Badawcze Politechniki Poznańskiej i Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie. Pojazd powinien także mieć tabliczkę znamionową lub nalepkę ATP, zaś kierowca musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia.

Opracowanie:
Górecko Kościelne 8
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz