Szukasz pracy za granicą? Sprawdź, na co uważać

Szukasz pracy za granicą? Sprawdź, na co uważać

Wiele osób szuka pracy za granicą, w tym także osoby bezrobotne, które będąc w kryzysie, chcą jak najszybciej znaleźć pewne źródło zarobku. Mnóstwo osób poszukuje łatwej pracy za granicą bez języka, nie zwracając uwagi na warunki zatrudnienia. Często pośpiech i nieuwaga prowadzą do tego, że niesprawdzona wcześniej oferta agencji okazuje się oszustwem. Dowiedz się, na co uważać i co robić w sytuacji zagrożenia podczas pracy za granicą.

Na co musisz uważać, zanim podejmiesz pracę za granicą?

Poznaj najważniejsze zasady, dzięki którym unikniesz niepotrzebnych problemów:

 1. Upewnij się, czy wybrana agencja pracy może pochwalić się odpowiednim certyfikatem. Takie informacje znajdziesz w Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ).
 2. Zapoznaj się z opiniami na temat wybranej agencji zamieszczonymi w sieci.
 3. Nie korzystaj z ofert z niepewnego źródła, np. ofert pracy za granicą „od zaraz” zamieszczonych w prasie, w których podany jest jedynie numer telefonu.
 4. Sprawdź, czy wybrana agencja zatrudnienia nie pobiera niedozwolonych opłat. Agencje mogą pobierać opłaty jedynie za czynności, które związane są z dojazdem i powrotem osoby podejmującej pracę za granicą, wydaniem wizy, wykonaniem badań lekarskich, tłumaczeniem potrzebnych dokumentów.
 5. Nigdy nie wykonuj przedpłaty pośrednikowi bez pokwitowania.
 6. Nigdy przed wyjazdem nie opłacaj mieszkania, które oferuje pośrednik.
 7. Sprawdź cennik oferowany przez wybraną agencję. Upewnij się, czy opłaty za przejazd lub naukę języka itp. nie są zawyżone – porównaj, jak ceny kształtują się w innych agencjach.
 8. Podejmuj pracę jedynie u pośredników, którzy zawierają z tobą umowę – jest to ich obowiązek!
 9. Pamiętaj, że zadaniem pośrednika jest skierowanie cię bezpośrednio do pracodawcy (przy czym pracodawcą może być również zagraniczna agencja pracy tymczasowej).
 10. Sprawdź działalność gospodarczą pośrednika w CEIDG oraz KRS.

Jak powinna wyglądać umowa o pracę za granicą?

Pamiętaj, że agencja pracy musi zawrzeć z tobą umowę na piśmie. Jest to umowa kierująca do pracy, a nie umowa o pracę zawierana z konkretnym pracodawcą. W umowie muszą znaleźć się informacje na temat:

 • zagranicznego pracodawcy
 • okresu zatrudnienia
 • rodzaju i warunków pracy
 • wynagrodzenia
 • świadczeń socjalnych
 • ubezpieczenia
 • obowiązków i uprawnień
 • zakresu odpowiedzialności cywilnej, jeśli dojdzie do niewykonania umowy
 • kwot należnych agencji związanych z poniesionymi kosztami
 • warunków dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w danym państwie
 • a także innych postanowień i zobowiązań stron

Zanim podpiszesz umowę o pracę za granicą, koniecznie dokładnie ją przeczytaj! Nigdy nie podpisuj dokumentu, którego nie rozumiesz. Jeśli umowa nie zawiera wcześniej wymienionych punktów, nie jest prawidłowa. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do negocjacji lepszych warunków.

Poznaj wskazówki, jak znaleźć pracę za granicą.

Co zrobić, jeśli warunki pracy nie są zgodne z umową?

Jeśli okaże się, że rzeczywiste warunki pracy nie odpowiadają tym, które zapisane były w umowie kierującej do pracy za granicą, wówczas masz prawo wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia. Gdy wrócisz do kraju, skorzystaj z pomocy adwokata i zwróć się do sądu.

Jeśli pracodawca nie spełnia postanowień umowy, w pierwszej kolejności skieruj swoje zastrzeżenia do agencji. Możesz też zgłosić sprawę do miejscowego urzędu pracy lub inspekcji pracy albo bezpośrednio do sądu w danym kraju.

Jeśli nie wiesz, jak to zrobić lub masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do polskich placówek dyplomatycznych w danym kraju.

Co robić w sytuacji zagrożenia?

Jeśli doszło do oszustwa, kradzieży czy innych niebezpiecznych zdarzeń podczas pracy za granicą, musisz szybko reagować. Zachowaj szczególną ostrożność i trzymaj się kilku zasad:

 • Nigdy nie oddawaj nikomu paszportu lub innych dowodów tożsamości
 • Przekazuj pracodawcy kopie dokumentów, a oryginały trzymaj w bezpiecznym miejscu
 • Jeżeli zostaniesz oszukany przez pracodawcę, wykorzystany fizycznie lub psychicznie – reaguj i jak najszybciej zgłoś sprawę na policję!
 • Jeśli zostaniesz ofiarą przestępstwa związanego z handlem ludźmi, skontaktuj się z Krajowym Centrum Integracyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi.

Źródło: System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ (STOR)

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz