Materiał Partnera

Szczepienie zwierząt w świetle przepisów

Szczepienie zwierząt w świetle przepisów

Posiadanie czworonożnego przyjaciela to ogromna przyjemność. Pies jest niezawodnym przyjacielem, który zawsze chętnie nas wysłucha, pobawi się oraz pójdzie na spacer w naszym towarzystwie. Należy jednak pamiętać, że w związku z posiadaniem psa jesteśmy zobowiązani do opieki nad nim przez całe życie. Musimy o niego dbać, odpowiednio odżywiać oraz pielęgnować. Do naszych obowiązków należy również wykonanie odpowiednich szczepień.

Szczepienia zwierząt.

Polskie prawo nakłada na właściciela psa obowiązek zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Pierwsze szczepienie ochronne powinno zostać wykonane po ukończeniu przez zwierzę trzech miesięcy. Na zaszczepienie psa mamy 30 dni. Następnie szczepienia ponawiamy nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Psy, które poddane są szczepieniu, zostają wpisane do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii. Dane z tego rejestru są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii co miesiąc – informuje pracownik Przychodni weterynaryjnej w Chorzowie.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w rozdziale 8, artykuł 56 ustęp 2 nakłada obowiązek ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Każde szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonane przez lekarza weterynarii musi zostać poświadczone odpowiednim dokumentem lub wpisem w paszporcie. Jeśli właściciel nie zaszczepi psa w odpowiednim terminie, to grozi mu kara finansowa.

Również koty należy poddać szczepieniu przeciwko wściekliźnie, jeśli na określonym obszarze został wprowadzony taki obowiązek.

Warunki, jakie musi spełniać szczepienie.

Aby szczepienie przeciwko wściekliźnie było uznane za ważne, musi ono spełniać poniższe warunki:

  • szczepienie wykonał lekarz weterynarii;
  • zwierzę poddane szczepieniu ukończyło co najmniej 12 tydzień życia;
  • lekarz weterynarii poświadczył wykonanie szczepienia datą w odpowiednich dokumentach;
  • podanie szczepionki nie może być wcześniejsze niż wszczepienie transpondera lub wykonanie tatuażu, lub odczyt transpondera, lub tatuażu;
  • szczepienie jest ważne od momentu nabycia odporności ochronnej, jednocześnie musi minąć minimum 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia;
  • jeżeli przerwa między szczepieniami wyniesie dłużej niż 12 miesięcy, to ponowne szczepienie zostanie uznane za szczepienie pierwotne.

Jeśli właściciel nie zaszczepi psa to według art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt może zostać ukarany grzywną w wysokości 500 złotych.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz