Materiał Partnera

Systemy automatyki dla przedsiębiorstw

Systemy automatyki dla przedsiębiorstw

Automatyzacja procesów przemysłowych, do których można zaliczyć także transfer i wykorzystanie mediów technologicznych, to bardzo ważny dział dzisiejszego rozwoju myśli technicznej. To dzięki automatycznym urządzeniom, oprogramowaniu, czy też różnego typu czujników, obecnie tysiące przedsiębiorstw może optymalizować swój budżet, a także czas wytwarzania danych produktów. Poznaj zatem przykładowe systemy automatyki, wdrażane w różnych branżach.

Po co przedsiębiorstwom systemy automatyki?

Systemy automatyki mają za zadanie przede wszystkim podwyższać moc przerobową parków technologicznych przedsiębiorstw, umożliwiając im szybsze, a także wydajniejsze funkcjonowanie. Ich zadaniem jest także kalibracja i monitoring procesów technologicznych, czy kontrola jakości oraz bezpieczeństwa działań wykonywanych przez ludzi. Przedsiębiorstwa, które wdrażają zaś nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyki, i co kilka lat je modernizują, szybko stają się liderami w swoich branżach. Automatyzacja, która ma bardzo szerokie pojęcie, pozwala bowiem optymalizować nakłady finansowe związane z produkcją i wykorzystaniem mediów, czy też odciążać w pracy działania człowieka, którego rolą nie jest już bezpośrednie wykonywanie konkretnych działań, ale ich stały monitoring i sterowanie.

Systemy automatyki to zatem źródło bezpieczeństwa, proekologiczności i wysokich obrotów finansowych firm, zarówno małych, średnich, jak i olbrzymich ośrodków przemysłowych o ogólnokrajowym, czy światowym znaczeniu!

Przykłady systemów automatyki

Systemów automatyki może być naprawdę wiele, dlatego warto wymienić kilka najbardziej popularnych z nich, wyróżniając je ze względu na branże, w których są wdrażane. Wyszczególnić zatem możemy:

  • dla ciepłownictwa – automatyzacja np. pompowni i układów hydraulicznych, kotłów gazowych i olejowych, czy wymienników ciepłastacji redukcyjnych i schładzających,
  • dla przemysłu maszynowego – zaawansowane systemy sterowania i wizualizacji, pozwalające m.in. na pełną kontrolę linii produkcyjnych, czy innych stanowisk zrobotyzowanych,
  • dla robotyki i motoryzacji – np. wdrażane systemy akwizycji danych produkcyjnych na podstawie wskaźników jakości z maszyn, czy też zrobotyzowane stanowiska spawalnicze,
  • dla przemysłu spożywczego – wdrażanie oprogramowania, pozwalającego pobierać raporty i analizy procesów przetwórstwa m.in. warzyw i owoców,
  • dla hutnictwa/górnictwa/przemysłu chemicznego – systemy oparte o nowoczesne szafy sterowniczo-zasilające i rozdzielnie NN z bateriami kondensującymi moc bierną,
  • dla gazownictwa – automatyzacja instalacji odazotowania gazu,
  • dla budownictwa – między innymi niesamowicie funkcjonalne i popularne systemy sterowania i zarządzania budynkami BAS/BMS wdrażane w dużych obiektach (odpowiedniki systemu SmartDom dla mieszkań itd.),
  • dla przemysłu ekologicznego (np. gospodarka wodno-ściekowa i ochrona środowiska) – systemy telemetryczne, czy też nowoczesny monitoring procesów uzdatniania wody,
  • dla energetyki – np. wytyczanie tras kablowych, z różnego rodzaju czujnikami i systemami pomiaru natężenia prądu elektrycznego.

Przykładów systemów automatyki dla przedsiębiorstw mogłoby być znacznie więcej, a rozwój techniki pozwala na obejmowanie automatyzacją, coraz to więcej dziedzin działalności człowieka. Opracowaniami, projektowaniem, montażem, czy serwisem różnych rozwiązań, zajmuje się zaś w Polsce, renomowany Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. 

Opracowanie:
Ostrów Wielkopolski, Krotoszyńska 35
tel. 62 735 79 61
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz